Odluke 2018.

PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIČKE ZONE MARIJA BISTRICA 1

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica

Odluka o kupnji zemljišta u naselju Marija Bistrica

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENICE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MARIJA BISTRICA

Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

ODLUKU O UVJETIMA OBAVLJANJA POKRETNE PRODAJE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Odluka o komunalnom redu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica

Skip to content