Odluke 2023.

Odluka o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica

Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Marija Bistrica

Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Marija Bistrica

Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna UPU-a središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica

Analiza stanja sustava CZ za 2022_Općina Marija Bistrica

Odluka o donošenju_Procjene ugroženoti od požara i Plan zaštite od požara

Godišnji provedbeni plan zaštite od požara_2023_Općina Marija Bistrica

Plan razvoja sustava CZ za 2023_Općina Marija Bistrica

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2022_Općina Marija Bistrica

Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

Odluka o prodaji zemljišta i nekretnina u vlasništvu Općine Marija Bistrica

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine

Odluka o izmjenama Odluke o izradi V. izmjena i dopuna UPU-a

Odluka o prodaji zemljišta Poljanica Bistrička

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti_2023.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata

Skip to content