Održana 27. sjednica Općinskog Vijeća Općine Marija Bistrica

Jučer je u Domu kulture u Mariji Bistrici održana 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu našao se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica, kao i Izvršenja programa, koji su njegov sastavni dio. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno sa proračunskom korisnicima Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica realizirani su u iznosu od 11.137.400,30 kuna ili 23,81% od plana odnosno prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 7.708.282,13 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.520,00 kn i primici od zaduživanja 3.426.598,17 kn. Spomenimo da su Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 32,94%% ili 3.377.112,95 kn a što je za 2,7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 13.958.634,13 kuna ili 29,85,% u odnosu na plan i to rashodi poslovanja u iznosu 5.581.878,84 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.913.289,63 kuna te izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova 1.463.465,66 kuna. Prihodi proračuna bez prihoda proračunskih korisnika u prvih 6 mjeseci ove godine iznose 10.847.248,72 kuna, a rashodi iznose 13.511.676,02 kuna te se stvorila razlika od 2.664.427,30 kuna u korist rashoda. Razlika se povećava za rezultat poslovanja iz prošle godine koji iznosi 1.605.731,52 kuna, te je konačni rezultat poslovanja 4.270.158,82 kuna. Dobiveni rezultat poslovanja prenosi se u naredno razdoblje u kojem će se manjak prihoda raspodijeliti na buduće rashode poslovanja u 2020.godini.

Izvješće načelnika

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, na dnevnom redu našlo se i Izvješće načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine, u kojem se načelnik osvrnuo na odrađeno po pitanju Komunalne, prometne i turističke infrastrukture ali i na velike projekte poput izgradnje novog vrtića, reciklažnog, mrtvačnice i proširenja groblja, kao i na događaje u prvih 6 mjeseci, koji su utjecali na djelovanje Općine, a to su korona kriza i potres. Općina je reagirala na te događaje, pa su tako roditelji vrtićke djece bili oslobođeni plaćanja vrtića u vrijeme dok isti nije radio, ili djeca nisu išla u vrtić, a zbog krize umanjene su obveze najviše pogođenima po pitanje naknade za najam prostora ili komunalne naknade. Načelnik u izvješću podsjeća i na štete koje je na području općine izazvao potres. Ukupno 12 objekata nije za stanovanje, a u suradnji sa Civilnom zaštitom RH nabavljena su 4 stambena kontejnera za obitelji, koje se nisu snašle na neki drugi način. Ukupna šteta na području Općine procijenjena je na 17 mil. kuna. Brojni su radovi na komunalnoj i prometnoj infrastrukturi, no u Mariji Bistrici posebno ističu velike projekte, koji su u bitnoj mjeru sufinancirani EU sredstvima. Reciklažno dvorište je proradilo, izgradnja novog vrtića je pri kraju, a zahuktali su se i radovi na izgradnji nove mrtvačnice i proširenju groblja. Tu je i uređenje Doma kulture, projekti Newlight i WIFI4EU i drugi. U zaključku svog izvješća načelnik je naglasio kako su svi projekti i aktivnosti u službi podizanja kvalitete životnog prostora stanovnika, uz važnu napomenu kako je većina kapitalnih, kao i nekolicina manjih projekata sufinancirana EU sredstvima.

– Smatram da smo spremno odgovorili na uistinu velike izazove poput korona virusa i potresa i da znanjem, zajedništvom i vizijom možemo i dalje raditi na boljitku naše Općine Marija Bistrica– zaključio je u izvješću načelnik Milički. U raspravi po ovoj točki posebno je naglašeno pozitivno poslovanje Komunalnog poduzeća Lijepa Bistrica. Načelnik Milički je naglasio kako je cijena odvoza za građane najniža u okruženju, a predsjednik Vijeća Teodor Švaljek rekao je kako je i ovo dokaz da se u Općini gospodari dobro, te dodao kako se premalo komunicira činjenica da se smeće mještana Općine ali i brojnih turista već skoro dvije godine ne odvozi na odlagalište u Tugonicu, dakle na području Općine Marija Bistrica. Švaljek je također naglasio da, usprkos korona krizi i potresu nije zaustavljen niti jedan veliki projekt.

Nova adresa sjedišta Dječjeg vrtića

Općinsko vijeće je prihvatilo i Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Marija Bistrica, a riječ je zapravo o promjeni adrese sjedišta vrtića, koja se prebacuje na novi vrtić, čija je izgradnja pri kraju. Nova adresa je Stubička cesta 17c. Vezano uz Dječji vrtić Vijeće je donijelo i odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Pušlek” Marija Bistrica iz reda Osnivača. Imenovani su pročelnica u Općini Branka Herceg, zamjenica načelnika Općine Marija Bistrica Dubravka Bartolović i profesorica u OŠ Marija Bistrica Ivančica Hopek-Kramar. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Skip to content