Održana Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 7. rujna je održana 18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Nakon usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice, prva je točka bila Odluka o davanju suglasnosti na pripajanje KRAKOM i VIOP Zagorskom vodovodu, a što je obrazložio direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić. Riječ je o obvezi pripajanja temeljem Zakona o vodnim uslugama. Pripajanjem je predviđeno povećanje temeljnog kapitala društva Zagorski vodovod d.o.o. Navedeno pripajanje ne bi utjecalo na poslovne udjele ostalih članova društva Zagorski vodovod d.o.o., kao društva preuzimatelja, koji ostaju postojati s nepromijenjenim nominalnim iznosima, dok bi se postotni udjel u temeljnom kapitalu svakog člana društva neznatno umanjio. Vijećnici su jednoglasno izglasali ovu odluku, no izglasavanju je prethodila duga rasprava vezana uz pitanje vodovoda Marija Bistrica, koji će također sukladno zakonskim odredbama, ali i vezano uz izgradnju odvodnje u sklopu Aglomeracije potpasti pod Zagorski vodovod. Ono s čim nisu zadovoljni vijećnici u Mariji Bistrici jest činjenica da će se predavanje realizirati bez ikakve naknade. Također, izraženo je žaljenje što već ranije nije predan, te je u raspravi zaključeno kako bi se ta predaja trebala obaviti što prije. Također, predsjednik Vijeća Teodor Švaljek je još jednom naglasio nezadovoljstvo radovima na aglomeraciji, posebice u naselju Tugonica, i to po pitanju rokova i kvalitete. Ono što je pak direktor Mihovilić objavio na sjednici razveselit će mještane nekoliko naselja u Općini Marija Bistrica. Naime, uskoro kreću dva velika projekta ukupne vrijednosti oko 2,5 mil. eura, pomoću kojih će Zagorski vodovod riješiti pitanje vodoopskrbe za naselja ili dijelove naselja Globočec, Poljanica Bistrička, Hum Bistrički i Selnica. Mihovilić je najavio da će nakon završetka tih projekata kroz dvije godine kvalitetnom vodoopskrbom biti pokriveno gotovo 90 posto Općine. Osim ove, vijeće je jednoglasno prihvatilo i Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Marija Bistrica i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Bistrica. Ovim su odlukama definirani svi detalji izbora, koji su raspisani za 29. listopada ove godine. Prihvaćena je i Odluka o davanju mišljenja o Konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačnom nacrtu Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine, tj, iskazano je pozitivno mišljenje o ovim nacrtima. Urbana aglomeracija Zagreb ustrojena je 2016. godine i obuhvaća Grad Zagreb kao središte aglomeracije i još 29 jedinica lokalne samouprave: 22 s područja Zagrebačke i sedam s područja Krapinsko-zagorske županije, među ostalim i Marija Bistrica.

Skip to content