Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica – 1 izvršitelj/ica

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica – 1 izvršitelj/ica

Oglas je otvoren od 30.01.2019. do 13.02.2019. godine.

Uvjeti:

  • VSS – mag.iur ili mag.oec
  • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
  • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje najmanje 30 dana,

  • kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se

obrazovao, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB i datum prijave u evidenciju nezaposlenih

osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)

  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica).

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.

Natječaj

Skip to content