Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području“

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi – nova prilika za žene u ruralnom području“ (UP. 02.1.1.13.0037) Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27 od 16. lipnja 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0037 od 18. lipnja 2020.

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području“

Kodni br. UP. 02.1.1.13.0037

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provodit će Udruga mladih Feniks na području Oroslavja, Stubičkih Toplica, Donje Stubice, Gornje Stubice, Marije Bistrice i Bedenice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi – nova prilika za žene u ruralnom području”

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

1. Broj traženih radnica: 20 osoba
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 (dvanaest) mjeseci
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Oroslavja, Stubičkih Toplica, Donje Stubice, Marije Bistrice i Bedenice

5. Opis poslova:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć u pranju i glačanju rublja
  • pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
  • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
  • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.


6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • ženski spol
  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
  • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • prednost imaju žene starije od 50 godina i žene s invaliditetom

7. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • zamolba za posao
  • ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
  • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokaza o završenoj školi
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ako je primjenjivo
  • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
  • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: udrugamladihfeniks@gmail.com

8. Rok za podnošenje prijave: 11. kolovoza 2020.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvanaest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 tjedna.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Udruga mladih Feniks, Krušljevo Selo 168, 49243 Oroslavje, putem pošte ili osobno u uredu Udruge mladih Feniks (Oro tržnica 12A/II kat. svakim radnim danom od 8 do 12 sati), do 11. kolovoza 2020., u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

Za javni natječaj u sklopu Projekta” Zaželi – nova prilika za žene u ruralnom području”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) (ako je primjenjivo).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatima će se dostaviti rezultati natječaja.

Predsjednica Udruge mladih Feniks

Elizabeta Škvorčec

Skip to content