Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci ili do povratka djelatnice s bolovanja – s mogućnošću produljenja, na radno mjesto knjižničara – 1 izvršitelj/ica

Temeljem čl. 34 Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), čl. 10 Zakona o radu (Narodne novine, broj 34/14) privremeni ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci ili do povratka djelatnice s bolovanja – s mogućnošću produljenja, na radno mjesto knjižničara – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja

ili

– završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi u knjižničarstvu prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 105/04., 174/04. i 2/07.) – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja

Posebni uvjeti:

– bez položenog stručnog ispita

– godinu dana radnog iskustva u narodnoj knjižnici

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– osnovna računalna pismenost

– poznavanje rada u programu Metelwin

– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

Uz prijavu na oglas pristupnici/e dužni su priložiti:

– životopis

– motivacijsko pismo

– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaze o stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu u narodnoj knjižnici (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– potvrdu o nekažnjavanju

Na oglas se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Oglas traje 8 dana od objave.

Prijave se podnose na adresu: Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Zagrebačka 26, 49 246 Marija Bistrica, s naznakom „za oglas“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac zadržava pravo da ne odabere niti jednog kandidata i / ili poništi ovaj oglas.

Skip to content