Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom Općine Marija Bistrica.

Informacije

Općinsko vijeće ima 13 članova (vijećnika) izabranih na Izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Članovi Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, saziv 2021. – 2025.:

 1. Teodor Švaljek
 2. Dubravka Bartolović
 3. Ivančica Hopek Kramar
 4. Katica Habazin
 5. Miroslav Štagar
 6. Velimir Babić
 7. Zlatko Ivak
 8. Željko Novak
 9. Branimira Glavica
 10. Dražen Vadlja
 11. Jurica Mitrečić
 12. Marko Matejaš
 13. Zvonko Županić

Dokumenti:

Skip to content