PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2021. GODINU

Poštovani mještani,

sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) načelnik Općine Marija Bistrica utvrđuje prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu te ih podnosi Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica. Prijedlog proračuna i projekcija je nacrt na koji će se primati prijedlozi i primjedbe vijećnika. Donošenje proračuna za 2021. godinu te projekcija za 2022. i 2023. godinu biti će na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica tijekom mjeseca prosinca 2020. godine.

Mještani također imaju mogućnost slati svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog proračuna. Prijedlozi i primjedbe mogu se predavati na za to predviđenom obrascu koji je objavljen u sklopu ove informacije. Na opisani se način osigurava transparentnost rada te aktivno sudjelovanje mještana u donošenju proračuna.

Zbog lakšeg snalaženja i ljepše preglednosti pripremili smo Vam i Plan proračuna u malom 2021. – vodič za građane.

Plan proračuna u malom za 2021.godinu

Obrazac – prijedlozi i primjedbe na prijedlog proračuna

Prijedlog proračuna i projekcija 2021. – 2023.g. – posebni dio

Prijedlog proračuna i projekcija 2021. – 2023.g. – opći dio

Skip to content