PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2024. GODINU

Poštovani mještani,

sukladno članku 40. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) načelnik Općine Marija Bistrica utvrđuje prijedlog proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te ih podnosi Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica. Prijedlog proračuna i projekcija je nacrt na koji će se primati prijedlozi i primjedbe vijećnika. Donošenje proračuna za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu biti će na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica tijekom mjeseca prosinca 2023. godine.

Mještani također imaju mogućnost slati svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog proračuna. Prijedlozi i primjedbe mogu se predavati na za to predviđenom obrascu koji je objavljen u sklopu ove informacije. Na opisani se način osigurava transparentnost rada te aktivno sudjelovanje mještana u donošenju proračuna.

Plan 2024. i projekcije 2025. i 2026. – Posebni dio

Plan 2024. i projekcije 2025. i 2026. god. – Opći dio

Plan 2024. i projekcije 2025. i 2026. – radni dio

Obrazac_prijedlozi i primjedbe na prijedlog proračuna za 2024 god

Skip to content