Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-02/21-01/2

URBROJ: 2140-22-4/1-22-12

Marija Bistrica, 9. veljače 2022. god.

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Voditelja odjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem:

  1. Marijan Kralj
  2. Alen Petric

Pozivaju se iznad navedeni kandidati dana 17. veljače 2022. godine na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti na sljedeći način:

– u 9:00 sati pisano testiranje iz područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva i prostornog uređenja;

– u 10:00 sati intervju ukoliko je kandidat ostvario najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju (trajanje intervjua – oko 30 minuta).

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20)

2. Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

– od čl. 48. do čl. 98.

– od čl. 106. do čl. 130.

– od čl. 136. do čl. 149.

3. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

– od čl. 75. do čl. 113.

– od čl. 125. do čl. 151.

Kandidati koji pristupe provjeri znanja i sposobnosti dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Kandidati provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sukladno odredbama točke V. i VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine, br. 121/2021).

Točkom V. navedene Odluke propisano je kako se obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

Kandidati provjeri znanja i sposobnosti moraju pristupiti sa zaštitim maskama te će se testiranje provesti u skladu s epidemiološkim mjerama.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content