POZIV NA TESTIRANJE

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka 26
49 246 Marija Bistrica
UR. broj: 2113/07-20-01
Klasa: 612-07/20-01/1
Marija Bistrica, 7. srpnja 2020.

POZIV NA TESTIRANJE

Testiranje kandidata u postupku oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
od 6 mjeseci ili do povratka djelatnice s bolovanja – s mogućnošću produljenja –
knjižničar/ka, koji je objavljen 19. lipnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Općinske knjižnice i čitaonice Marija
Bistrica održat će se 14. srpnja 2020. godine prema navedenom rasporedu (Općinska
knjižnica i čitaonica Marija Bistrica).
• 9,45 – 10,00 – Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
• 10,00 – 10,45 – Pisano testiranje
• 11,00 – 11,45 – Usmeno testiranje (intervju) za kandidate koji ostvare 50%
bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

1. Branimira Brezovec
2. Ivana Čukman
3. Lucija Ercegovac
4. Dario Galoić
5. Sanja Jurković
6. Borna Pekarić
7. Snježana Šnajder
8. Mirna Tomašković – Pavlinić
Ako kandidati ne pristupe testiranju u navedenom vremenu, smatra se da su
odustali od prijave na oglas.
PRAVILA TESTIRANJA
Pisana provjera kandidata obavit će se putem pisanog testa.
Kandidati su dužni ponijeti sa sobom javnu ispravu (osobnu iskaznicu,
putovnicu, vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata. Testiranju
ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je
Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa te čije prijave nisu
pravodobne i potpune.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove
kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati zaporku na označeno mjesto na testu.
Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži maksimalno 20 pitanja. Predviđeno
vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalan broj bodova je 20.
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
• napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,
• razgovarati s ostalim kandidatima.
Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a
njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.
Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog
kandidata koji je pristupio testiranju.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru:
1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00,
69/09, 17/19),
2. IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice,
3. UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice 1994.
Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu
ostvario najmanje 10 (50%) bodova od ukupno 20 mogućih bodova.
Ako kandidati ostvare dovoljan broj bodova na pisanom testu pozivaju se na razgovor
(intervju) istog dana.

Predsjednik Povjerenstva:
Mira Pižir, mag. bibl.

Zapisnik

Skip to content