PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

Na temelju čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica za razdoblje 2018. – 2023. godine

  1. Objavljuje se Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Bistrica, izrađen od strane EKO – MONITORING d.o.o., Kučanska 15, 42000 Varaždin radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
  2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 2. ožujka 2018. godine.
  3. Javni uvid u Prijedlog Plana gospodarenja otpadom vršit će se u razdoblju od 1. veljače do 2. ožujka 2018. godine, i to radnim danom u prostorijama Općine Marija Bistrica od 08:00 do14:00 sati, a Prijedlog Plana gospodarenja otpadom se može pogledati i na web stranici Općine.
  4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog Plana gospodarenja otpadom mogu se dati putem obrasca na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida ili slanjem popunjenog obrasca na adresu elektroničke pošte opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr . Obrazac je dostupan i na web stranici Općine.
  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom

Skip to content