PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2023. GODINU

Poštovani mještani,

sukladno članku 40. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) načelnik Općine Marija Bistrica utvrđuje prijedlog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te ih podnosi Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica. Prijedlog proračuna i projekcija je nacrt na koji će se primati prijedlozi i primjedbe vijećnika. Donošenje proračuna za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu biti će na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica tijekom mjeseca prosinca 2022. godine.

Mještani također imaju mogućnost slati svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog proračuna. Prijedlozi i primjedbe mogu se predavati na za to predviđenom obrascu koji je objavljen u sklopu ove informacije. Na opisani se način osigurava transparentnost rada te aktivno sudjelovanje mještana u donošenju proračuna.

Zbog lakšeg snalaženja i ljepše preglednosti pripremili smo Vam i Plan proračuna u malom 2023. – vodič za građane.

Ispis projekcije plana proračuna 2023.,2024. i 2025. – OPĆI DIO (DVOJNI PRIKAZ)

Ispis projekcije plana proračuna 2023.-2025. – Posebni dio KUNA

Ispis projekcije plana proračuna 2023.-2025. – Posebni dio EURO

Obrazac_prijedlozi i primjedbe na prijedlog proračuna za 2023. god.

Proračun u malom – vodič za građane 2023.g.

Skip to content