Primopredaja novih kamiona za komunalno poduzeće ”Lijepa Bistrica”

Od 01. siječnja 2019. godine Lijepa Bistrica d.o.o., komunalno društvo u 100%-tnom vlasništvu Općine Marija Bistrica, započet će s djelatnošću prikupljanja i odvoza otpada na području općine Marija Bistrica. Tim povodom u Mariji Bistrici je organizirana primopredaja novih vozila između tvrtke Tehnix i komunalnog društva Lijepa Bistrica d.o.o. Naime, bistričko komunalno poduzeće nabavilo je dva vozila od tvrtke Tehnix, a riječ je o modernim vozilima, jedno veće jedno manje, pogodno za manje putove u naseljima općine. Ključeve vozila načelniku Marije Bistrice Josipu Miličkom predao je direktor tvrtke Tehnix Đuro Horvat, a primopredaji su nazočili i predsjednik vijeća Općine Marija Bistrica Teodor Švaljek, pročelnica u Općini Branka Herceg i rektor Svetišta MBB-e preč Domagoj Matošević. Nakon primopredaje u Općinskoj vijećnici održana je i press konferencija. Načelnik Milički izrazio je zadovoljstvo ovom primopredajom, pohvalivši suradnju sa tvrtkom Tehnix, koja je, kako je rečeno, renomirana u globalnim okvirima. I direktor Tehnixa Đuro Horvat pozitivno se očitovao o suradnji sa Općinom i ponudio daljnju suradnju, a podršku je dao i preč. Matošević, uz zaključak da je u planu da Svetište MBB-e postane prvo zeleno svetište. Predsjednik Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica Teodor Švaljek podsjetio je na probleme sa odlagalištem otpada u Tugonici i činjenicom da je Općina Marija Bistrica prije 10-tak godina prodala svoj udio u Komunalcu Konjščina, pa je tako ostala bez mogućnosti odlučivanja. No, sada će komunalno poduzeće Lijepa Bistrica miješani komunalni otpad odvoziti u Piškornicu, a korisni u Eko-flor. Što se cijene odvoza tiče, načelnik Milički je napomenuo da će ona biti čak malo manja od sadašnje, koju primjenjuje Komunalac u zadnja tri mjeseca ove godine, a prema novom izračunu. Pročelnica Branka Herceg je dodala, kako će se na kraju svake poslovne godine raditi analiza, postoji li mogućnost smanjenja cijene prema korisnicima, no to će ovisiti o mnogim čimbenicima, pa i o naplati i suradnju mještana. Ta je suradnja važna i u pogledu recikliranja otpada, pa je nekoliko puta naglašeno kako će se u suradnji Općine i Tehnixa nastojati postići što bolji rezultati po pitanju odvajanja otpada, kako bi udio korisnog otpada do 2022. godine dosegao 50 %, što je postavljeno kao uvjet od strane Europske unije, a u protivnom će ”penale” plaćati upravo jedinice lokalne samouprave. No, načelnik Milički razmišlja u sasvim drugom pravcu, te je rekao kako je uvjeren da će sa sadašnjih 13 do 15 % udjela korisnog u ukupnom otpadu, vrlo brzo diči na 30 %, a do 2022. svakako ostvariti i cilj od 50 %. No, dodao je da cilj nije samo zadovoljiti zakonske norme već krenuti i dalje i biti među top 5 u Hrvatskoj u odvajanju otpada, a ako je moguće i na 1. mjestu. ”Stalo nam je da Svetište MBB-e uz pomoć Đure Horvata i tvrtke Tehnix, postane prvo zeleno Svetište u Europi ili u Svijetu.” – zaključio je načelnik. Ponovimo da će ”Lijepa Bistrica” sa odvozom krenuti od 1. siječnja 2019. godine. Zaposlena su i 3 djelatnika, od kojih je 1 vozač, a kante za miješani komunalni otpad bit će isporučene krajem prosinca ili početkom siječnja. U prvom dijelu godine korisni otpad sakupljat će se u vrećama, no tijekom godine stići će i kante za korisni otpad, koje je Općina dobila na natječaju Fonda zaštitu okoliša. Milički je podsjetio da je ukupna vrijednost svih projekata vezanih za gospodarenje otpadom oko 8 milijuna kuna od čega je 5 milijuna osigurano kroz ratne natječaje EU-a. To se odnosi na Reciklažno dvorište, čija se izgradnja očekuje već u 2019. godini, zatim na projekt o vidljivosti gospodarenja otpadom u kojem je Marija Bistrica zajedno sa gradom Zlatarom te Općinama Zlatar Bistrica i Mače, na spomenute kante za korisni otpad, te na nabavu kamiona, kanti za miješani komunalni otpad i software za rad poduzeća. Vrijednost kamiona je oko 2 mil. kuna, a ostatak oko 300 tisuća kuna, a za taj dio je ugovoren leasing, odnosno podignut kredit. Dodajmo da je na trgu nakon primopredaje održana i prezentacija rada novih vozila, a načelnik Milički je direktoru Horvatu uručio repliku kamiona, koja je izrađena u stilu bistričkih drvenih igračaka.

Skip to content