Projekt „Zeleni Bregi“

Gradu Zlataru kao prijavitelju te Općinama Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica kao sunositeljima aktivnosti dodijeljeno je 645.817,36 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Zeleni bregi“ KK.06.3.1.07.0019. Prijavom na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta u visini od 500.000,00 kuna ili 77,42% ukupno prihvatljivih troškova. Projekt će se provoditi dvadeset mjeseci na području Grada Zlatara te na području Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica.

Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište. Projektom će se educirati i informirati 17.206 građana (DZS, 2011) o održivom gospodarenju otpadom, provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će Grad Zlatar nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.

U sklopu projekta izradit će se letci, vodiči, brošure i plakati, održat će se osam specijaliziranih radijskih emisija i osam javnih tribina, izradit će se nova Internet stranica o održivom gospodarenju otpadom. Nabavit će se edukativne slikovnice za djecu vrtićke i predškolske dobi, nabavit će se didaktičke igračke za dječje vrtiće sa područja obuhvata projekta, obilježit će se Dan planeta Zemlje 2019. godine, izradit će se banneri za objavu na najčitanijim lokalnim web portalima te će se izraditi radijski edukativno-promotivni spot o održivom gospodarenju s otpadom.

Projekt je započeo 3. svibnja 2018. godine i trajat će 20 mjeseci, odnosno do 3. siječnja 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 14. lipnja 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) te Grada Zlatara kao korisnika sredstava. Trenutačno je u pripremi postupak javne nabave kojim će se nabaviti robe i usluge potrebne za uspješnu provedbu projekta.

Skip to content