Proračun 2015.

Odluka o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture 2015

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi 2015

Odluka o izmjeni programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2015

Odluka o izmjeni programa socijalnih potreba u 2015

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture

ODLUKA O SOCIJALNOM PROGRAMU

Program izgradnje komunalne infrastrukture

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2016

Odluka o izvršavanju proračuna za 2016.g.

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015.GODINU – poseban dio

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015.GODINU – opći dio

Obrazloženje proračuna Općine za 2016.g.

Projekcija proračuna 2016-2018 – opći dio

PRORAČUN ZA 2016.GODINU – OPĆI DIO

Projekcija proračuna 2016-2018

PRORAČUN ZA 2016.GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.01.2015 – 30.06.2015

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2014.-31.12.2014.GODINE

Skip to content