Proračun 2018.

Bilješke uz Proračun Općine Marija Bistrica za 2019. godinu

Proračun Općine Marija Bistrica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. god. – opći dio

Proračun Općine Marija Bistrica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. god. – posebni dio

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2019. god.

Plan razvojnih programa Općine Marija Bistrica 2019. – 2021. god.

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.

Program javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana za 2019. god.

Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2019. god.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. god.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019. godinu

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu

Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjena i dopuna Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2018. godinu

Izmjena i dopuna Odluke o programu javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana za 2018. god

III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god.

III. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2018. god.

II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2018. god.

Bilješke uz III izmjenu i dopunu Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018.g.

III izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018.g. – opći dio

III izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018.g. – posebni dio

Program građenja komunalne infrastrukture u 2019.godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini

Bilješke uz II. izmjenu i dopunu proračuna

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2018. GOD.- RADNI DIO

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2018. GOD.- POSEBNI DIO

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2018. GOD.- OPĆI DIO

II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2018. GOD.

II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2018. GOD.

Izvještaj o Izvršenju proračuna Općine Marija Bistrica 01.01.2018.-30.06.2018.

Bilješke uz Izvršenje proračuna Općine Marija Bistrica 01.01.2018.-30.06.2018.

I. izmjena i dopuna proračuna za 2018.godinu – opći dio

I. izmjena i dopuna proračuna za 2018.godinu – posebni dio

Bilješke uz I. izmjenu i dopunu proračuna

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2018. GODINI

I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2018. GODINI

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OSTVARENOG U PRORAČUNU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017.GODINU

Bilješke uz izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017. GODINU

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, INFORMIRANJU I SLOBODNOM UDRUŽIVANJU GRAĐANA OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2017. GODINI

Bilješke uz Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2017.

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017. GODINU

ODLUKU O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017. GOD.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017.GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 01.01.2017. DO 31.12.2017. GOD. – posebni dio

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 01.01.2017. DO 31.12.2017. GOD.

UDJ OBRAZAC

Općina Marija Bistrica – potvrda FINE

Općina Marija Bistrica – FInancijski izvještaj 31.12.2017.

DV Pušlek – potvrda FINE

DV Pušlek – financijsko izvješće

Općinska knjižnica i čitaonica – potvrda FINA

Financijski izvještaj Općinske knjižnice i čitaonice

Skip to content