Proračun 2019.

Plan Proračuna za 2020. godinu i projekcije 2021. i 2022. g. – OPĆI DIO

Plan Proračuna za 2020. godinu i projekcije 2021. i 2022. g. – POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2020.G.

Plan razvojnih programa za 2020.-2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2020. god

Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. god.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. god.

Program javnih potreba u kulturi za 2020. god.

Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2020. god.

Program utroška sredstava od nezakonito izgr. zgrada za 2020. god.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. god.

Program utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2020. god.

Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2020. god.

II. izmjena proračuna Općine Marija Bistrica za 2019.godinu – opći dio

II. izmjena proračuna Općine Marija Bistrica za 2019.godinu – posebni dio

Bilješke uz II. izmjenu Proračuna

II. izmjena Plana razvojnih programa

III. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Marija Bistrica za 2019.godinu

Izmjena programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica za 2019.godinu

Odluka o II. izmjeni Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2019.godinu

Odluka o II izmjeni Odluke o Programu javnih potreba u kulturi, športu i javnom informiranju za 2019.godinu

Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

Plan proračuna i projekcije 2020. – 2022.g. – posebni dio

Plan proračuna i projekcije 2020. – 2022.g. – opći dio

Obrazac

I. izmjena proračuna Općine Marija Bistrica za 2019.godinu – opći dio

I. izmjena proračuna Općine Marija Bistrica za 2019.godinu – posebni dio

Bilješke uz I. izmjenu Proračuna

I. izmjena Plana razvojnih programa

II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Marija Bistrica za 2019.godinu

I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica za 2019.godinu

Odluka o I. izmjeni Odluke o socijalnom programu OPćine Marija Bistrica za 2019.godinu

Odluka o programu javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana Općine Marija Bistrica za 2019. godinu

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA 01.01.2019.- 30.06.2019.

BILJEŠKE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA 01.01.2019. – 30.06.2019.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 30.06.2019.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. god.

Izvještaj o zaduženju u domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenih u Proračunu Općine Marija Bistica za 2018. god.

Odluka o izvršenju socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2018. god.

Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova sa stanarskih pravom u 2018. god.

Odluka o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe u 2018. god.

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana za 2018. god.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Marija Bistrica za 2018. god.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Bilješke – Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2019. god.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018. god.

Bilješke uz konsolidirani izvještaj – 2018.g.

Potvrda FINE

Konsolidirani financijski izvještaj za 2018.godinu

POPIS SUDSKIH SPOROVA 31.12.2018.

IZDANE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

POTVRDA FINA – OPĆINA MARIJA BISTRICA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINA MARIJA BISTRICA 31.12.2018.

Evidencija primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financ. instrumenata

Financijski izvještaj Općinska knjižnica i čitaonica

Potvrda FINE – Općinska knjižnica i čitaonica

Potvrda FINE – DV “Pušlek”

Financijski izvještaj DV “Pušlek” 2018.g.

DV “Pušlek” . bilješke uz financijsko izvješće 2018.g.

Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

Skip to content