Proračun 2020.

Plan Proračuna za 2021. god.- OPĆI DIO

Plan Proračuna za 2021. god. – POSEBNI DIO

Plan proračuna 2021- RADNI DIO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2021. god.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. god.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. god

Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. god.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. god.

Program javnih potreba u kulturi za 2021. god.

Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2021. god.

Program utroška sredstava od nezakonito izgr. zgrada za 2021. god.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021. god.

Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. god.

II IZMJENA PRORAČUNA 2020. g. – OPĆI DIO

II IZMJENA PRORAČUNA 2020. g. – POSEBNI DIO

II IZMJENA PRORAČUNA 2020. g – RADNI DIO

BILJEŠKE 2. IZMJENA PRORAČUNA

II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. god.

II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. god.

II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. god.

Odluka o I. izmjeni Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2020. god.

Odluka o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2020. god.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2019.godini

Odluka o izvršenju socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2019.g.

Odluka o o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.godinu

Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019.godini

Odluka o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe u 2019.godini

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2019.godinu

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine

Odluka o I izmjeni Plana razvojnih programa za 2020.- 2022.godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019.godinu

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2019.godinu

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2019.g.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za 2019.g.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna – BILJEŠKE

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2020.g. – BILJEŠKE

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2020.g. – opći dio

I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2020.g. – posebni dio

I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica za 2020.godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.2019.-31.12.2019.

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

BILJEŠKE O KONSOLIDIRANIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

POTVRDA FINE O PREUZETIM IZVJEŠTAJIMA

POTVRDA FINE O PREUZETIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINA MARIJA BISTRICA 2019.G

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Izvješće o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Marija Bistrica na dan 31.12.2019.

Fina – potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – Općinska knjižnica i čitaonica

Općinska knjižnica i čitaonica – Proračun 2019.godina

Fina – potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – DV Pušlek

DV Pušlek – Proračun 01.01. – 31.12.2019.g.

Bilješke DV Pušlek

Skip to content