Proračun 2022.

Proračun u malom za 2023. god. – vodič za građane

Ispis projekcije plana proračuna 2023.,2024. i 2025. – OPĆI DIO (DVOJNI PRIKAZ)

Ispis projekcije plana proračuna 2023.-2025. – Posebni dio EURO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2023. god.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. god.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. god.

Program javnih potreba u kulturi za 2023. god.

Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2023. god.

Proračun u malom za 2023. god. – vodič za građane

Program utroška sredstava od nezakonito izgr. zgrada za 2023. god.

Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2023. god.

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2023. god.

Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2023. god.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2023. god.

III. IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2022.-OPĆI DIO

III.IZMJENA PLANA 2022.-POSEBNI DIO

Plan proračuna u malom za 2022 3. IZMJENA

Obrazloženje uz III. Izmjenu Plana proračuna za 2022. godinu

III. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2022. god.

II. izmjena socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2022. god.

I. Izmjena Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. god.

I. izmjena Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu

I. Izmjena Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2022. god

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna

Proračun u malom za 2023. god. – vodič za građane

Izvršenje Plana proračuna u malom za 2022 realizacija 30.06.2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o danim jamstvima

Polugodišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Polugodišnji izvještaj o zaduživanju

Polugodišnje izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture

Polugodišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture

Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi

Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od turističke pristojbe

Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od nezakonito izgr. zgrada

Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Odluka o polugodišnjem izvršenju socijalnog programa Općine Marija Bistrica

Polugodišnje izvršenje Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa

Plan proračuna u malom za 2022 2. IZMJENA

II. izmjena Plana proračuna za 2022. god. – OPĆI DIO

II. izmjena Plana proračuna za 2022. god. – POSEBNI DIO

Obrazloženje uz II. Izmjenu Plana proračuna za 2022. godinu

II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2022. god

I. izmjena socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2022. god

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka za 2021. godinu

Izvršenje proračuna 2021.-radni dio

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Godišnje Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu

Godišnje izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godinu

Godišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godinu

Godišnje izvršenje Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Odluka o godišnjem izvršenju Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2021. godinu

Godišnje izvršenje Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu

Godišnje izvršenje Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu

Godišnje izvršenje Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Godišnji izvještaj o danim jamstvima

Godišnji izvještaj o zaduživanju

Plan proračuna o malom – I. izmjena 2022.godina

Bilješke

I. Izmjena Plana proračuna za 2022. god.-RADNI DIO (II.razina)

I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. god.

I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. god

Odluka o I. izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 31.12.2021.-RAZINA 23

BILJEŠKE 31.12.2021.-razina 23

Potvrda

Općina Marija Bistrica – Potvrda Fine o preuzimanju godišnjih izvještaja

Općina Marija Bistrica – Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4

Potvrda – Općinska knjižnica i čitaonica za 2021.g.

Financijski izvještaj Općinska knjižnica i čitaonica za 2021.g.

Skip to content