20.12.2011. godine održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Prihvaćena je I. Izmjena Proračuna Općine Marija Bistrica za 2011. godinu, na način da je Proračun umanjen za nešto više od 5 milijuna kuna, te se smanjenje prvenstveno odnosi na nedospjela, a predviđena sredstva od Hrvatskih voda, Fondava i Županijskih cesta. Prema I. izmjeni Proračuna isti iznosi 12 milijuna i 851 tisuću kuna. Načelnik je naveo kako je vidljivo iz Proračuna da bez obzira na recesiju u kojoj se nalazimo, Općina Marija Bistrica redovito izvršava sve svoje obveze, a smanjenje se odnosi na kapitalna ulaganja od kojih su neka odgođena za slijedeće razdoblje.

Općinsko vijeće donijelo je i Proračun Općine Marija Bistrica za 2012. godinu koji iznosi 16 milijuna 10 tisuća i 700 kuna.

Uz Proračun Općine Marija Bistrica za 2012. godinu doneseni su i slijedeći planovi i programi:

  1. Plan razvojnih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine
  2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2012. godini
  3. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica za 2012. godinu
  4. Program socijalnih potreba na području Općine Marija Bistrica za 2012. godinu
  5. Program javnih potreba u kulturi, informiranju, sportu i slobodnom udruživanju građana u 2012. godini
Skip to content