PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2020. GODINU

PLAN Poštovani mještani,

sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) načelnik Općine Marija Bistrica utvrđuje prijedlog proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te ih podnosi Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica.

Prijedlog proračuna i projekcija je nacrt na koji će se primati prijedlozi i primjedbe vijećnika.

Mještani također imaju mogućnost slati svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog proračuna. Prijedloge i primjedbe mogu predavati na za to predviđenom obrascu koji je objavljen u sklopu ove informacije.

Zbog lakšeg snalaženja i ljepše preglednosti pripremili smo Vam i Plan proračun u malom – vodić za građane..

Na opisani se način osigurava transparentnost rada te aktivno sudjelovanje mještana u donošenju proračuna.

Obrazac

Plan proračuna i projekcije 2020. – 2022.g. – posebni dio

Plan proračuna i projekcije 2020. – 2022.g. – opći dio

Obrazac

Plan proračuna i projekcije 2020. – 2022.g. – posebni dio

Plan proračuna i projekcije 2020. – 2022.g. – opći dio

Skip to content