Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom

Naziv projekta: Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Opis projekta: Postojeće groblje u Mariji Bistrici je gotovo u potpunosti popunjeno sa samo još 43 slobodnih mjesta. Pored toga, postojeći objekt mrtvačnice u naravi je pomoćni objekt koji je svojom veličinom i opremljenošću neadekvatan za pružanje usluge pogreba. Općina je nastavno na sve prethodno navedeno odlučila pristupiti rekonstrukciji i proširenju groblja, prenamjeni postojeće neadekvatne mrtvačnice u pomoćnu zgradu te izgradnji nove mrtvačnice.

Na drugom je natječaju za provedbu Podmjere 7.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Općina Marija Bistrica prijavila projekt rekonstrukcije i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom. Općini je dostavljena Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom se utvrđuje da je projekt pozitivno ocijenjen i da će se Općini dodijeliti sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ugovor za dodjelu potpore Općina je potpisala sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 02. listopada 2019. godine.

Cilj i očekivani rezultati projekta: unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga kroz rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture u Općini Marija Bistrica.  Specifični ciljevi projekta su: osigurati dostatan broj grobnih i ukopnih mjesta u Općini Marija Bistrica, omogućiti pružanje visokokvalitetnih pogrebnih usluga u svrhu dostojanstvenog ispraćanja pokojnika, unaprijediti razinu komunalne opremljenosti prostora i osigurati kvalitetno hortikulturno uređenje prostora.

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

  • Rekonstruirano i prošireno groblje s novim grobnim i ukopnim mjestima
  • U potpunosti funkcionalna zgrada mrtvačnice s pogonskim i  pomoćnim prostorima
  • Komunalno opremljeno groblje s potrebnim priključcima i uređenim zelenilom

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Sveukupna vrijednost investicije, koja uključuje Rekonstrukciju i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom, iznosi 10.174.055,38 HRK a očekivano sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja iznosi 5.911.768, 54 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 02. listopad 2019. do 02. listopad 2022.

Kontakt osobe za više informacija:

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.hr

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Programu ruralnog razvoja možete pronaći na https://ruralnirazvoj.hr/program/ .

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Skip to content