Sanacija dijela glavnih grobnih staza na groblju Marija Bistrica

Projekt: Sanacija dijela glavnih grobnih staza na groblju Marija Bistrica

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u veljači 2017. godine prijavila projekt „Sanacija dijela glavnih grobnih staza na groblju Marija Bistrica“ na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema „Programu podrške regionalnom razvoju“, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 03. veljače 2017. godine.

Ministarstvo je objavilo listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je Općina Marija Bistrica jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj.

Ugovor o sufinanciranju potpisan je sa 21. rujna 2017. godine, nakon čega se je pristupilo provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 347.169,23 kune, od čega je udio Ministarstva 239.546,77 kuna, a udio Općine 107.622,60 kuna.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i kvalitete lokalne komunalne infrastrukture, povećanje dostupnosti za slabije pokretne osobe, osobe sa invaliditetom te osobe starije životne dobi.

Ostvareni rezultati projekta su sanirane postojeće grobne staze koje su bile u izrazito lošem stanju i to izgradnjom odnosno popločenjem postojećih makadamskih staza u ukupnoj dužini od  220 m’.

Ukupna vrijednost provedenog projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta:  347.169,23 kuna

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 239.546,77 kuna

Udio Općine Marija Bistrica:  107.622,46 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

Rujan – Prosinac 2017. godine

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content