Sanacija i opremanje dječjeg vrtića “Pušlek” u Mariji Bistrici

Projekt:  Sanacija i opremanje dječjeg vrtića “Pušlek” u Mariji Bistrici

Korisnik projekta: Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica

Opis projekta: Općina Marija Bistrica prijavila je projekt Sanacije i opremanja dječjeg vrtića “Pušlek” u Mariji Bistrici na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod nazivom: Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. Sredstva za provedbu projekta odobrena su potpisivanjem ugovora 05. srpnja 2018. godine. Od osnivanja vrtića 1978. godine, nije bilo znatnijeg ulaganja u objekt. Objavom ovog Poziva pružila se prilika za značajnim financijskim sufinanciranjem od strane Ministarstva time se omogućila brža, primjerenija i sveobuhvatnija sanacija i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ u Mariji Bistrici.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Cilj je sanirati ustanovu za pružanje usluga odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi te osigurati bolje prostorne i materijalne uvjete za kvalitetno izvođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi.

Očekivani rezultati projekta:

  • Sanirano dotrajalo krovište dječjeg vrtića
  • Montirani višekrilni prozori, staklenih otklopnih ili zaokretnih stijena od PVC profila
  • Zamijenjene i dopunjene sprave dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna vrijednost projekta iznosi 418.126,25 kn od čega je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinanciralo iznos od 175.613,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 05.srpnja 2018. –  30. rujna 2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Branka Herceg, dipl.oec.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

tel: +385 49 469 119 fax: +385 49 469 595 mob: +385 91 5120 246

 www.marija-bistrica.hr

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku“

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Skip to content