Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Projekt:

Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u prosincu 2020. godine prijavila projekt „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“ na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalno razvoju, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Odlukom o odabiru projekata ministarstva odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o financiranju projekta „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica s datumom 24. veljače 2021. godine.

Kratki opis postojećeg stanja:

Postojeće nerazvrstane ceste su u izrazito lošem stanju. Na jednom dijelu cesta je makadam, a na drugom je oštećen asfalt, nastale su rupe, sužen je kolnik i bankine što uzrokuje otežano kretanje vozila, pješaka i biciklista. Zbog nastalih rupa i deniveliranog asfaltnog sloja onemogućena je odvodnja oborinskih voda zbog čega se stvaraju lokve vode.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta na sanaciji – modernizaciji nerazvrstanih cesta:

Poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture unutar naselja u Općini Marija Bistrica, a osobito dostupnost i sigurnije korištenje komunalne infrastrukture za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom, zatim poboljšanje dostupnosti javne infrastrukture te zaštita okoliša.

Ostvareni rezultati projekta:

Poboljšana dostupnost komunalne infrastrukture unutar naselja u Općini Marija Bistrica, sigurnije korištenje komunalne infrastrukture i izgrađena i obnovljena komunalna infrastruktura – sanirane i asfaltirane nerazvrstane ceste u dužini od 717 metara.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 497.115,13 kuna

Udio Ministarstva: 250.000,00 kuna

Udio Općine Marija Bistrica: 247.115,13 kuna 

Razdoblje provedbe projekta:

Ožujak – Prosinac 2021.godine

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content