Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Projekt: Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

 Opis projekta: Općina Marija Bistrica je u ožujku 2020. godine prijavila projekt „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“ na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Odlukom ministra odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“, s datumom 16.09.2020. godine.

Postojeće stanje prometnica iz projekta: Jedan dio nerazvrstanih cesta je s makadamskim slojem koji je u lošem stanju, deniveliran je i time je narušen pravilan način odvodnje oborinskih voda. Drugi dio nerazvrstanih cesta je asfaltiran, ali znatno oštećen i deniveliran čime je narušen pravilan način odvodnje te općenito sigurnost sudionika u prometu i komunalni standard.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta na sanaciji – modernizaciji nerazvrstanih cesta je:

– dostupnost kvalitetne komunalne infrastrukture;

– veća kvaliteta življenja lokalnog stanovništva;

– poboljšanje sigurnosti sudionika u prometu;

– poboljšanje režima odvodnje oborinskih voda s površine ceste;

– modernizacija cesta u ukupnoj dužini od cca 733 m’

Ostvareni rezultati projekta su sanirane – modernizirane nerazvrstane ceste na području Općine Marija Bistrica i uređena odvodnja u ukupnoj dužini od 733 m’ te poboljšana sigurnost sudionika u prometu, kvalitetna komunalna infrastruktura i veća kvaliteta življenja za lokalno stanovništvo.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 400.940,74 kuna

Udio Ministarstva: 90.084,00 0 kuna

Udio Općine Marija Bistrica: 310.856,74 kuna 

Razdoblje provedbe projekta:

Lipanj – Studeni 2020. godine

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav. Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content