Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Projekt:

Sanacija – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u veljači 2022. godine prijavila projekt „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“ na Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalno razvoju, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Odlukom o odabiru projekata ministarstva odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o financiranju projekta „Sanacija-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica s datumom 06. svibnja 2022.godine.

Kratki opis postojećeg stanja:

Postojeće nerazvrstane ceste su u izrazito lošem stanju. Dijelovi ceste su makadam, oštećeni su, nedostaje asfaltni sloj, nastale su rupe te je došlo do suženja kolnika. Postojeće bankine su oštećene te uzrokuju otežano kretanje vozila, pješaka i biciklista, a također je zbog deniveliranog sloja onemogućena odvodnja.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta na sanaciji – modernizaciji nerazvrstanih cesta:

Poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture u Općini Marija Bistrica za lokalno stanovništvo, a osobito dostupnost i sigurnije korištenje komunalne infrastrukture za djecu i starije osobe.

Ostvareni rezultati projekta:

Poboljšana dostupnost komunalne infrastrukture unutar naselja u Općini Marija Bistrica, sigurnije korištenje komunalne infrastrukture i izgrađena i obnovljena komunalna infrastruktura – sanirane i asfaltirane nerazvrstane ceste u dužini od 840 metara: dionica NC–1-098 Selnica–Steza dužina 365 m; dionica NC–3-010 Globočec – Vesna Borović, dužina 66 m; dionica NC–1-158 Podgorje-Petrici dužina 100 m; dionica NC–3-342 Podgorje–Lovrić–Luči breg, dužina 121 m; dionica NC– 1-191 Laz–Vrh, dužina 188m, širina 2,5 – 2,7 m

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 578.721,33 kuna

Udio Ministarstva: 240.000,00 kuna – 41%

Udio Općine Marija Bistrica: 338.721,33 kuna – 59%

Razdoblje provedbe projekta:

veljača – studeni 2022. godine

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-8

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content