Savjetovanje s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2022. godinu

Na temelju članka 12. i 13. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) objavljuje se:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2022. godinu

  1. Objavljuje se Nacrt godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2022. godinu, izrađen od strane Defensor za poslove zaštite osoba i imovine, Zagrebačka 71 42000 Varaždin radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
  2. Razlozi donošenja akta: Općina Marija Bistrica sukladno Zakonu o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) u obavezi je donositi dokumente zaštite od požara kojima se uređuje organizacija i mjere zaštite od požara na svom području.
  1. Ciljevi provođenja savjetovanja: upoznavanje javnosti s Nacrtom godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Marija Bistrica za 2022. godinu i dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja s obzirom da se Nacrt godišnjeg provedbenog plana odnosi na pitanja od interesa za građane.
  1. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je od 15. veljače do 16. ožujka 2022. godine.
  2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara mogu se dati putem obrasca slanjem popunjenog obrasca na adresu elektroničke pošte opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr . Obrazac je dostupan na web stranici Općine.
  3. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Obrazac za sudjelovanje

Godišnji provedbeni plan

Skip to content