Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak je održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, sa svim pripadajućim programima. U općem djela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 30.830.198,14 kuna, a realizirani su rashodi i izdaci u iznosu od 27.622.206,70 kuna te je ostvarena razlika u iznosu 3.207.991,44 kune (prihodi su u 2022. bili veći u odnosu na rashode). U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje kada su ukupni prihodi iznosili 27.970.760,24 kn, ukupni prihodi proračuna u izvještajnom razdoblju zabilježili su međugodišnji rast od 10,22%.

Također na dnevnom redu je bila i II. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Marija Bistrica za 2023. godinu, uz Obrazloženje i II. izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini. Ovom izmjenom povećali su se prihodi i primici u iznosu od 145.000,00 EUR i sada iznose 4.999.072,00 EUR. Razlog povećanja je povećanje u stavci Ostale pomoći EU, koja je povećana za spomenutih 145.000,00 EUR, pa sada iznosi 906.282,00 EUR. Povećanje je predviđeno za sanaciju četiri kolnika na dijelu Nerazvrstane ceste Vrh i Gornji Gabudi u naselju Laz Bistrički.

Prihvaćena je i Odluka o Natječaju općine za dodjelu nagrada i priznanja, a dodjela je tradicionalno na Svečanoj sjednici Vijeća Općine, koja je ove godine na rasporedu 14. srpnja, dan nakon Dana Općine. 

Skip to content