WIFI4EU

Projekt: WIFI4EU

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Opis projekta: Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima (npr. prostorije javne uprave, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, muzeji, javni parkovi i trgovi). Na prvom natječaju u sklopu europske inicijative WiFi4EU, Općini Marija Bistrica dodijeljen je vaučer vrijednosti od 15.000 eura (cca. 112.000,00 HRK). Dodijeljenim sufinanciranjem Općina Marija Bistrica nastaviti će graditi besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnom prostoru. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant agreement) je sa Innovation and Networks Executive Agency (INEA) potpisan dana 14. prosinca 2018. godine.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Uključivanje zajednice u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Za realizaciju projekta, Općini Marija Bistrica dodijeljen je vaučer vrijednosti od 15.000 eura (cca. 112.000,00 HRK).

Razdoblje provedbe projekta: 12. prosinac 2018. –12. lipnja 2020. godine

Kontakt osobe za više informacija:

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.hr

Sufinancirano instrumentom Europske unije za povezivanje Europe

Više informacija o instrumentu Europske unije za povezivanje Europe možete pronaći na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Skip to content