Z A K LJ U Č A K o proglašenju manifestacije “Ljeto u Mariji Bistrici

Zaključak o proglašenju manifestacije možete preuzeti ovdje!

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

Općina Marija Bistrica kao suorganizator javne manifestacije „Ljeto u Mariji Bistrici“ i organizator pripadajuće prigodne prodaje svojim odlukama daje smjernice i upute te nije odgovorna za asortiman proizvoda i robe koji se prodaju.

Za obvezujuće tumačenje zakonskih odredbi iz područja trgovine nadležno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Skip to content