Zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Komunalac Konjščina d.o.o. u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Sporazumom o zajedničkom gospodarenju otpadom u periodu od 6. kolovoza do 14. kolovoza 2014. godine vršiti podjelu računa za zbrinjavanje otpada. Tom prilikom će svakom domaćinstvu uz račun biti podijeljene i vreće za korisni otpad (2 kom), s kalendarom odvoza i letkom na kojem su detaljno napisane upute o sortiranju otpada. Vreće se sakupljaju po principu prazno za puno. Isti princip koji vrijedi i za vreće za papir koje su korisnicima već ranije dostavljene. Miješani komunalni otpad koji ostaje nakon što se iz njega izdvoji korisni otpad i papir sakupljat ćemo od građana na dosadašnji način (vreće ili kante). Nakon što svim korisnicima podijelimo kante s logom Komunalca Konjščine d.o.o. i RFID čipom, miješani komunalni otpad će se sakupljati isključivo iz njih i neće se uzimati druge vreće ili kante koje nemaju logo Komunalca Konjščina d.o.o. ili RFID čip. Dodatne vreće s logom Komunalca Konjščina d.o.o. moći će se kupiti u Komunalcu Konjščina d.o.o. poslije 1. rujna 2014. godine.

Skip to content