12. sjednica Općinskog viječa

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u četvrtak, 15. prosinca 2022. godine, u 19:00 sati

za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća
 2. III. IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2023.- OPĆI DIO

2.1. III. IZMJENA PLANA PRORAČUNA 2023.- POSEBNI DIO

2.2. Obrazloženje uz III. Izmjenu Plana proračuna za 2022. godinu

2.3. III. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.4. III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.5. II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

2.6. II. izmjena socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2022. godinu

2.7. I. izmjena Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada za 2022. godinu

2.8. I. izmjena Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu

2.9. I. Izmjena Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu

2.10. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna

 1. Plan proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu – OPĆI DIO

3.1. Plan proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu – POSEBNI DIO

3.2. Obrazloženje Plana proračuna za 2023. godinu

3.3. Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

3.4. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

3.5. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godini

3.6. Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2023. godinu

3.7. Program utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu

3.8. Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2023. godinu

3.9. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2023. godinu

3.10. Odluka o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2023. godinu

3.11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za 2023. godinu

 1. Odluka o socijalnoj skrbi
 2. Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja
 3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Marija Bistrica
 4. Odluka o komunalnoj naknadi
 5. Odluka o komunalnom redu
 6. Odluka o kupnji nekretnina
 7. Odluka o utvrđivanju koeficijenata
 8. Odluka o izmjeni Odluke o visini plaće i naknade za rad općinskog načelnika Općine Marija Bistrica
 9. Zaključak – prijedlog za imenovanje mrtvozornika
 10. Odluka o načinu iskazivanja cijena parkiranja i klizališta
 1. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Pušlek” Marija Bistrica
 2. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Pušlek Marija Bistrica
 3. Razno
Skip to content