19. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U srijedu 22. svibnja je održana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu je bio Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marija Bistrica za 2018.godinu, kao i pripadajući mu planovi i programi. U općem djela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 16.242.838,90 kune ili 84 % od plana, a realizirani rashodi i izdaci od 16.413.951,63 kuna, ili 85 % u odnosu na plan te je ostvarena razlika u iznosu 171.112,73 kuna. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 7.263.394,64 kn ili 85,48%.

Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna za ovo razdoblje iznose 2.402.643,31 kuna. Izdvajamo kapitalnu pomoć Ministarstva kulture 1.500.000,00 –adaptacija i uređenje Doma kulture. Iz rekapitulacije stvarnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2018. je vidljivo da su potraživanja i stanje novčanih sredstava na žiro računu u iznosu 2.780.884,46 kn veća u odnosu na stvarne obveze koje iznose 2.297.455,11 kune za 483.429,35 kuna. To znači da potraživanja pokrivaju nastale obveze.

Sedam EU projekata, NE spalionici

Na dnevnom redu našla se i točka Status EU i ostalih projekata. Trenutno je dogovoreno i odobreno 7 EU projekata, a osmi je u najavi. Izdvajaju se projekti izgradnje novog dječjeg vrtića i reciklažnog dvorišta, a tu su i sredstva dobivena za nabavku spremnika za selektivni otpad, zatim projekt WIFI for EU, koji će omogućiti brzi pristup internetu u samom centru i na parkiralištima, Newlight projekt donosi promjenu rasvjetnih tijela, a tu je i projekt uvođenja e-računa te Vidljivost i promidžba gospodarenja otpadom. U najavi je pak projekt uređenja središnjeg trga u Mariji Bistrici, koji bi donio promjenu betonskih ploča i novu rasvjetu.

Što se ostalih većih projekta tiče, u tijeku je treća i zadnja faza uređenja Doma kulture, u iznosu od 1,5 milijun kuna. Vijeće je na inicijativu predsjednika Teodora Švaljeka iznijelo i stav oko najava izgradnje spalionice u Konjščini u kojem se ističe izričito protivljenje gradnje takvog postrojenja. Također se podsjeća da tvrtka Komunalac i dalje otpad odvozi na odlagalište u Tugonicu, koje je već davno trebalo biti zatvoreno jer ne zadovoljava uvjete, a Općina Marija Bistrica, kroz svoje komunalno poduzeće Lijepa Bistrica miješani komunalni otpad odvozi u Piškornicu. Također, Švaljek se osvrnuo i na izjave načelnika Općine Konjščina Mirka Krznara u medijima o sastancima sa čelnicima Općine Marija Bistrica i napomenuo da je održan samo jedan takav sastanak na kojem se Općini Marija Bistrica nudio otkup 1% Komunalca, što je odbijeno. Također upućen je i apel jedinicama lokalne samouprave, čije smeće Komunalac odvozi u Tugonicu, da slijede primjer Marije Bistrice i pronađu način da se otpad odvozi na druge, legalne deponije, a ne u Tugonicu.

Skip to content