8. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u ČETVRTAK, 26. svibnja 2022. godine, u 20 sati

za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

2.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka za 2021. godinu

2.2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

2.3. Godišnje Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu

2.4. Godišnje izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godinu

2.5. Godišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godinu

2.6. Godišnje izvršenje Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

2.7. Odluka o godišnjem izvršenju Odluke o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2021. godinu

2.8. Godišnje izvršenje Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu

2.9. Godišnje izvršenje Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada za 2021. godinu

2.10. Godišnje izvršenje Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu

2.11. Godišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe

2.12. Godišnji izvještaj o danim jamstvima

2.13. Godišnji izvještaj o zaduživanju

 1. I. Izmjena Plana proračuna za 2022. godinu- OPĆI DIO

3.1. I. Izmjena Plana proračuna za 2022. godinu – POSEBNI DIO

3.1.1. BILJEŠKE uz I. Izmjenu Plana proračuna za 2022. godinu

3.2. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna

3.3. I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

3.4. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

 1. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja i osnovnih sredstava
 2. Odluka o promjeni cijene vode
 3. Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge
 4. Etički kodeks
 5. Odluka o članovima Etičkog povjerenstva i Vijeća časti
 6. Odluka o 4. izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata
 7. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji Plan upravljanja imovinom za 2022. godinu
 8. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
 9. Odluka o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica
 10. Razno

Predsjednik

Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.

Plan proračuna u malom za 2022.godinu – I. izmjena

Skip to content