Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)

Objavljuje se druga ponovna javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1). Prijedlog Plana za drugu ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.

Druga ponovna javna rasprava započinje 24. ožujka a završava 31. ožujka 2023. godine.

Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja druge ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica – www.marija-bistrica.hr.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u vijećnici Općine Marija Bistrica, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, 28. ožujka 2023. godine s početkom u 11.00 sati.

Za drugu ponovnu javnu raspravu nije bilo izmjena u grafičkom dijelu Plana, isti je dostupan na linku:
https://www.marija-bistrica.hr/clanci/pregled/v-izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredenja-sredisnjeg-opcinskog-naselja-marija-bistri-1

Obavijest_druga ponovna javna rasprava-UPU

UPU MB_V ID_PP 2PJR – TEKST

Izvješće

Skip to content