Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 2012./2013. objavljuje rang listu učenika i studenata koji su otvarili pravo na pomoć u školovanju.

Na temelju članka 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik KZŽ broj 13/04), Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima sastavila je i objavljuje

Rang listu za dodjelu učeničke pomoći (šk/god. 2012/13.) u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna po učeniku

I.

Na natječaj je prispjelo ukupno 10 (deset) pravovremenih i potpunih zahtjeva učenika, a odobrava se ukupno 10 (deset) učeničkih pomoći.

Zahtjeve su podnijeli slijedeći učenici koji su i svi ostvarili pravo na pomoć i to kako slijedi:

R.

Br.

U Č E N I K / I C A

Čl. 11. Pravilnika

Socijalni kriterij – mjesečni prihod po članu domaćinstva

Čl. 12. Pravilnika

Kriterij vrednovanja uspjeha u školovanju- prosjek ocjena

Čl. 13. Pravilnika

Socijalni kriterij – teže socijalne prilike domaćinstva

Ukupni

broj bodova

1.

Veronika Petric, Podgorje B. 1

0 bodova

7 bodova

drugo dijete na školovanju 3 boda

samohrani roditelj – 6 bodova

16 bodova

2.

Dario Srebačić, Selnica 230

7 bodova

6 bodova

drugo dijete na školovanju – 3 boda

16 bodova

3.

Kristina Jurgec, Globočec 73

5 bodova

6 bodova

dvoje djece na školovanju 4 boda

15 bodova

4.

Jelena Ivanček, Podgrađe 44/1

7 bodova

6 bodova

/

13 bodova

5.

Klara Ozimec, Podgorje B. 233

3 boda

6 bodova

drugo dijete na školovanju 3 boda

12 bodova

6.

Lara Car, Ulica kralja Tomislava 38

1 bod

6 bodova

dvoje djece na školovanju 4 boda

11 bodova

7.

Andrija Pisk, Zagrebačka 58

1 bod

6 bodova

dvoje djece na školovanju – 4 boda

11 bodova

8.

Luka Škvorc, Selnica 215/1

0 bodova

6 bodova

Drugo dijete na školovanju – 3 boda

9 bodova

9.

Karolina Bucalić, Poljanica B. 113

7 bodova

2 boda

/

9 bodova

10.

Brigit Brlečić, Nova cesta 4

1 bod

5 bodova

/

6 bodova

NAPOMENA:

Sukladno članku 15. Pravilnika kojim je određeno da iz istog domaćinstva pravo na pomoć može ostvariti samo jedan podnositelj zahtjeva.

Uputa o pravnom lijeku:Protiv ove objavljene rang liste može se podnijeti prigovor Načelniku Općine Marija Bistrica, u roku od 8 dana od dana objave rang liste, putem pošte preporučeno ili dostaviti osobno na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Pozivaju se dobitnici učeničkih pomoći od rednog broja 1. do rednog broja 10. na potpisivanje Ugovora zajedno sa jednim roditeljem dana 28. 12. 2012. godine od 08.00 do 14:00 sati.

Obavezno sa sobom donijeti osobnu iskaznicu i karticu tekućeg računa ili potvrdu o otvorenom računu koja glasi na učenika.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik KZŽ broj 13/04), Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima sastavila je i objavljuje

Rang listu za dodjelu studentske pomoći (šk/god. 2012/13.) u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna po studentu

I.

Na natječaj je prispjelo ukupno 10 (deset) pravovremenih i potpunih zahtjeva studenata, a odobrava se ukupno 5 studentskih pomoći i to 4 redovito prema uvjetima iz natječaja te još jedna dodatno, obzirom da je nakon bodovanja i rangiranja utvrđeno da su dvije podnositeljice zahtjeva postigle isti broj bodova.

Zahtjeve su podnijeli slijedeći studenati od kojih su studenti od rednog broja 1. do rednog broja 5. sa najviše ostvarenih bodova ostvarili pravo na studentsku pomoć;

R.

Br.

S T U D E N T / I C A

Čl. 11. Pravilnika

Socijalni kriterij – mjesečni prihod po članu domaćinstva

Čl. 12. Pravilnika

Kriterij vrednovanja uspjeha u školovanju- prosjek ocjena

Čl. 13. Pravilnika

Socijalni kriterij – teže socijalne prilike domaćinstva

Ukupni

broj bodova

1.

Romina Gorički, Poljanica B. 89ed

7 bodova

6 bodova

Drugo dijete na školovanju – 3 boda

16 bodova

2.

Nikolina Gabud, Laz Stubički 21

5 bodova

7 bodoba

/

12 bodova

3.

Ana Petric, Podgorje Bistričko 272

5 bodova

7 bodova

/

12 bodova

4.

Magdalena Obad, Hum Bistrički 33

5 bodova

6 bodova

/

11 bodova

5.

Sofija Gabud, Laz Bistrički 18

5 bodova

6 bodova

/

11 bodova

6.

Elizabeta Matok, Podgrađe 29,

0 bodova

5 bodova

Drugo dijete na školovanju – 3 boda

8 bodova

7.

Dražen Skuliber, Kolodvorska 108

1 bod

6 bodova

/

7 bodova

8.

Josip Januš, Podgorje Bistričko 150a,

0 bodova

4 boda

Drugo dijete na školovanju – 3 boda

7 bodova

9.

Dominik Pezić, Podgrađe 30

1 bod

4 boda

/

5 bodova

NAPOMENA:

Sukladno članku 15. Pravilnika kojim je određeno da iz istog domaćinstva pravo na pomoć može ostvariti samo jedan podnositelj zahtjeva Neven Šimunec, Kolodvorska 122/1, Marija Bistrice, ne ulazi u obračun obzirom da sestra Marina Šimunec prima studentsku pomoć.

Uputa o pravnom lijeku:Protiv ove objavljene rang liste može se podnijeti prigovor Načelniku Općine Marija Bistrica, u roku od 8 dana od dana objave rang liste, putem pošte preporučeno ili dostaviti osobno na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Pozivaju se dobitnici studentskih pomoći od rednog broja 1. do rednog broja 5. na potpisivanje Ugovora zajedno sa jednim roditeljem dana 28. 12. 2012. godine od 08.00 do 14:00 sati.

Obavezno sa sobom donijeti osobnu iskaznicu i karticu tekućeg računa ili potvrdu o otvorenom računu koja glasi na studenta.

Skip to content