Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica s mandatom od 4 godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica, Zagrebačka 15/1, na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica s mandatom od 4 godine

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za:

  • Odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja
  • da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pored navedenih uvjeta kandidati su uz ponudu na natječaj dužni priložiti:
– životopis
– domovnicu
– program rada
– potvrdu o stručnoj spremi
– potvrdu o stažu
– potvrdu o nekažnjavanju.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uv­jeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica, Zagrebačka 15/1, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Za natječaj«.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakon­skom roku.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

KLASA: 112-02-01/18-1
URBROJ: 2113-02-02/18-1

Predsjednica Upravnog vijeća:

Dr.sc. Sanja Kovačić


Skip to content