NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PROMETNU JEDINICU MLADEŽI

KLASA: 340-08/16-01/1

URBROJ: 2113/02-01-16-1

Marija Bistrica, 08. veljače 2016. god.

Na temelju članka 21. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa na cestama na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/05), u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (Narodne novine 148/08) objavljuje se

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA PROMETNU JEDINICU MLADEŽI

I. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1. pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik srednje škole koji je navršio 17 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;

  1. pripadnik prometne jedinice mladeži mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice;
  2. prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, dobre komunikacijske vještine, poznavanje stranih jezika te pripadnici koji su prošli obuku

II. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA PRIPADNIKA OBUHVAĆA:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu

2. pravila prometa

3. prometne znakove

4. upravljanje prometnom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Nakon osposobljavanja pripadnici Jedinice prometne mladeži biti će uključeni u poslove upravljanja prometom na križanjima i drugim mjestima, nadzora nepropisno parkiranih vozila, kao i obavljanju drugih poslova prilikom nadzora vozila i vozača, uključujući i pružanje pomoći domaćim i stranim gostima pri snalaženju u prometu i to u vrijeme hodočašća, zaključno s 1. studenim.

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave moraju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 25. veljače 2016. godine.

Obrazac za prijavu u na natječaj u Prometnu jedinicu mladeži može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stanici www.marija-bistrica.hr .

Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti i presliku svjedodžbe završenog razreda ili presliku indeksa za studente, liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti i presliku vozačke dozvole.

Napominjemo da se prijave u kojima nisu priložene svjedodžbe od škole ili potvrda liječnika opće prakse neće uzeti u razmatranje.

Općina Marija Bistrica

Obrazac

Skip to content