Obavijest o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća na području Županije

Krapinsko-zagorska županija će tijekom slijedećeg tjedna na internetskoj stranici Županije www.kzz.hr objaviti javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Županije. Sufinancirati će se provedba mjera energetske učinkovitosti:
a) povećanje toplinske zaštite ovojnice kućanstva,
b) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije,
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava:
• grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
• prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)

Sufinanciranje prihvatljivih troškova provedbe mjera energetske učinkovitosti sukladno natječaju maksimalno će iznositi 37.500,00 kuna.
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava moći će ostvariti fizička osoba za postojeću obiteljsku kuću u vlasništvu/suvlasništvu. Podnositelj prijave mora imati prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi mjera EnU.

Pozivaju se zainteresirani građani/građanke da u pripremi prijave na natječaj prikupe slijedeću dokumentaciju:
– presliku osobne iskaznice podnositelja prijave i osoba s prebivalištem na adresi kućanstva podnositelja prijave ili uvjerenja o prebivalištu ne starija od 30 dana,
– vlasnički list ne stariji od 30 dana,
– dokaz o legalno izgrađenom objektu (izvršna dozvola za građenje građevine izdana prije 31. ožujka 2009. godine – građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje za građenje, građevna dozvola, lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje, građevna dozvola za jednostavne građevine, rješenje o uvjetima uređenja prostora, rješenje kojim se odobrava građenje, ili rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili potvrda da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine; rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12),
– Ponuda / Predračun sa specifikacijom svih radova, materijala i usluga potrebnih za provedbu mjere EnU.

Skip to content