Obnova zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Obnova zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Ova stranica sadrži osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornog potresa snage 5,5 po Richteru koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačke županiju. Potres je uzrokovao štetu na 25 tisuća zgrada i prouzročio štetu koja je procijenjena na golemih 86 milijardi kuna, što je iznos koji je na razini 60% državnog proračuna.

Ministarstvo je izradilo Vodič za podnošenje zahtjeva za obnovu namjenjen stanovnicima pogođenim potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade.

Zakonski okvir

Na prijedlog Vlade, Hrvatski je sabor donio Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, koji je stupio na snagu 17. rujna 2020. godine.

Radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenom području, tim se zakonom:

 • uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih u tom potresu,

 • uređuje gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom,

 • određuju nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi.

  Na temelju Zakona o obnovi, Vlada je 29. listopada 2020. donijela i Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Svrha je tog programa utvrditi mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća.

  Sukladno Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu

Osobe koje su 22. ožujka 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su taj dan oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, ostvaruju sljedeća prava:

 • pravo na sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove postojeće potresom oštećene zgrade

 • pravo na uklanjanje postojeće zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća

 • pravo na sufinanciranje gradnje zamjenskih obiteljskih kuća kod potresom uništenih postojećih kuća

 • pravo na novčanu pomoć:

– za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade

– za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade

– u zamjenu za gradnju zamjenske obiteljske kuće

– za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)
Postojeća građevina je u smislu članka 3. stavak 1. točke 23. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19) definirana kao građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Dodatno, u poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije propisano je koji prilozi se podnose uz zahtjev za obnovu potresom oštećenje postojeće zgrade kao dokaz da je zgrada oštećena potresom postojeća zgrada.

 • Obrasci za podnošenje zahtjeva

  Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva. Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:

  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
  „Zahtjev – obnova nakon potresa“
  Ulica Republike Austrije 20
  10000 Zagreb

  Od ponedjeljka, 01. veljače 2021. godine u Donjoj Stubici, u Uredu za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije početi će raditi ured u kojem će jedan djelatnik biti isključivo na raspolaganju ljudima za pomoć u ispunjavanju obrasca za prijavu i za upute kako prikupiti i drugu dokumentaciju koja im je potrebna kako bi mogli predati zahtjev u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

  KONTAKT – URED DONJA STUBICA, mobitel: 099 497 7695, fiksni: 049 286 126.

  Ukoliko niste u mogućnosti kontaktirati Ministarstvo ili Ured za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, zaposlenici Općine Marija Bistrica stoje Vam na raspolaganju (kako su i do sada) te će Vam osigurati obrasce i pomoći u popunjavanju istih, kao i odgovoriti na Vaša pitanja ako posjeduju navedenu informaciju, ako ne zatražiti će od nadležnih odgovore, kako su i do sada.

  Molimo Vas da svoj dolazak prethodno najavite na broj mobitela 098-351-071 Zvonko Srečić.

Vodič za podnošenje zahtjeva za obnovu zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Skip to content