Očevid na nekretninama za koje se plaća komunalna naknada i porez na kuće za odmor

Za potrebe službene evidencije Općine Marija Bistrica, od ponedjeljka 02. veljače 2015. godine, na teren će izaći osobe ovlaštene od strane Općine Marija Bistrica kako bi izvršile očevid na nekretninama/objektima za koje se plaća komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

KLASA: 363-05/15-01/6

URBROJ: 2113/02-01-15-2

Marija Bistrica, 28. siječnja 2015. god.

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Za potrebe službene evidencije Općine Marija Bistrica, od ponedjeljka 02. veljače 2015. godine, na teren će izaći osobe ovlaštene od strane Općine Marija Bistrica kako bi izvršile očevid na nekretninama/objektima za koje se plaća komunalna naknada i porez na kuće za odmor. Očevid će se vršiti izmjerom, neposrednim zapažanjem, fotografiranjem nekretnine, neposrednom komunikacijom s vlasnikom ili korisnikom nekretnine, a sve radi zapisničkog utvrđivanja stvarnih podataka za obračun komunalne naknade i poreza na kuće za odmor što podrazumijeva izmjeru površine stambenih i poslovnih objekata na području Općine Marija Bistrica, kao i evidentiranje matičnih i svih ostalih podataka potrebnih za utvrđivanje visine komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Očekuje se da će cjelokupni projekt biti završen u roku od 4 mjeseca.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Marija Bistrica i pomoću nje zajednički osiguravamo dio sredstava za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

-odvodnja atmosferskih voda (održavanje oborinske kanalizacije i slivnika)
– čišćenje i održavanje javnih površina

– zimska služba
– održavanje nerazvrstanih cesta
– javna rasvjeta (utrošak struje, popravci i zamjena rasvjetnih tijela)

Komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici, odnosno korisnici:
– stambenog i garažnog prostora
– poslovnog prostora
– građevinskog zemljišta koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
– neizgrađenog građevinskog zemljišta

Sukladno navedenom, mole se svi mještani Općine Marija Bistrica da ovlaštenim osobama pruže potrebne podatke o veličini stambenog prostora kao i osobne podatke s točnim adresama na koju se dostavljaju obveze.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

Obavijest mještanima

Skip to content