Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres

OBRAZAC PN

ŽUPANIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD/OPĆINA

OPĆINA MARIJA BISTRICA

VRSTA PRIRODNE NEPOGODE

POTRES

PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Prijavljujem štetu od prirodne nepogode u kojoj je oštećena/uništena niže navedena imovina.

Prijavitelj štete

OIB

Adresa prijavitelja štete

Adresa imovine na kojoj je nastala šteta

Kontakt

Za štete u poljoprivredi:

MIBPG

Broj ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta/broj katastarske čestice

Za štete u graditeljstvu

(zaokružiti):

Doneseno rješenje o izvedenom stanju:

DA

NE

U postupku

Prijavljujem štetu na imovini
(zaokružiti):

Opis imovine na kojoj je nastala šteta:

1. građevine

2. oprema

3. zemljište

4. višegodišnji nasadi

5. šume

6. stoka

7. ribe

8. poljoprivredna proizvodnja – prirod

9. ostala dobra

10. troškovi

11. Ukupni iznos prve procjene štete:

kn

Osiguranje imovine od rizika prirodne nepogode za koju se prijavljuje šteta (zaokružiti)

DA

NE

Mjesto i datum:

__________________________________________________

Potpis prijavitelja štete (za pravne osobe: pečat i potpis odgovorne osobe):

__________________________________________________

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres

Skip to content