Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 30. listopada održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćena je II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018. godinu. U općem djelu Proračuna prikazano je smanjenje prihoda i primitaka poslovanja na prihodovnoj strani za 552.500,00 kuna te razmjerno tome i smanjenje rashoda i izdataka na rashodovnoj strani. Smanjenje na prihodovnoj strani odnose se na smanjenje pomoći-donacije planirane od Fonda za zaštitu okoliša, EU Fondovi u iznosu od 552.500,00 a odnosi se na nabavu spremnika za komunalni otpad a za koje već postoje određene naznake da se neće realizirati do kraja 2018.godine. U posebnom djelu Proračuna umanjeni su rashodi odnosno preraspoređeni u istom iznosu od 552.500,00 kn. Shodno izmjeni proračuna prihvaćena je i II. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine za 2018. god. kao i II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine za ovu godinu.

Marija Bistrica želi status grada

Na sjednici je prihvaćen i Program razvoja poduzetničke zone Marija Bistrica 1, 2019. -2021. godina, a koji donosi uvodne informacije o Općini Marija Bistrica, trenutno stanje razvijenosti gospodarstva u Općini, kao i samu svrhu i cilj programa. Strateški ciljevi i prioriteti razvoja Općine Marija Bistrica u potpunosti su usklađeni sa strateškim okvirom Razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije. Kao jedan od strateških ciljeva razvoja određen je – Razvoj konkurentnog gospodarstva. Vijeće je donijelo i odluku o kupnji zemljišta u naselju Marija Bistrica, nekoliko čestica u blizini benzinske postaje INE i to u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste, a u iznosu od 65 kuna po m2.

Također, donijeta je i odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica. Odluka se mijenja na način da se postojeća cesta NC-1-092 – Srebačići – Hanžeki dijeli se na dvije ceste:- NC-1-092– Srebačići – Hanžeki i – NC-1-210 – Srebačići – Hanžeki.

Na sjednici je Poljoprivredni redar Ivan Kuntić podnio izvještaj o radu poljoprivrednog redara. Od strane poljoprivrednog redara na području općine Marija Bistrica ukupno je obrađeno 45 predmeta vezanih za uređenje zapuštenih i neodržavanih poljoprivrednih zemljišta i dvorišta. Svih 45 predmeta bile su prijave mještana poljoprivrednom redaru te su vođeni kao neupravni postupci. Ukupno je izvršeno preko 60-ak očevida na licu mjesta, što radi utvrđivanja prekršaja, što radi kontrole izvršenja radova na čišćenju poljoprivrednih zemljišta sukladno izdanim Nalozima. U Mariji Bistrici uredovan dan poljoprivrednog redara je srijeda. Vijeće je donijelo i Odluku o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Marija Bistrica, kao i Odluku o davanju na korištenje nužnih smještaja na korištenje.

Na kraju sjednice načelnik Josip Milički prezentirao je inicijativu da Marija Bistrica dobije status grada. Tim povodom izrađena je i Studija opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa Općine u status grada, koju je izradio Institut društvenih znanosti ”Ivo Pilar”.

Na sljedećoj sjednici, ova će se inicijativa naći i na dnevnom redu, kako bi moga započeti težak u dugotrajan postupak, za koji Milički vjeruje da može završiti uspješno, i za koji je pozvao na sveopći konsenzus.

Skip to content