Održana 18. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 9. veljače održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Jednoglasno je donesen Plan nabave za 2015. godinu, što je zakonska obveza, a u skladu je sa proračunom općine. Također, Vijeće je prihvatilo Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica i Analizu davanja koncesije na dimnjačarske poslove na području Općine. U novu koncesiju ide se jer je raskinut Ugovor sa dosadašnjim koncesionarom iz Varaždina, zbog dugova prema Općini i čestih pritužbi mještana na njegov rad. Također, i Općina Marija Bistrica se pridružila inicijativi za otpis dugova najugroženijima. Potpisat će se sa Ministarstvom socijalne politike i mladih sporazum o otpisu dugova prema određenim kriterijima. Jedna od točaka bila je i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica. Izmjena se odnosi na brzu cestu Popovec – Marija Bistrica – Mokrice. Naime, na području Općine Marija Bistrica predložena je i treća trasa brze ceste, za koju su projektanti utvrdili da bi bila skoro duplo jeftinija od druge. Ovaj treći prijedlog trase još se više udaljava od središta Marije Bistrice i predviđa čvorišta u Podgrađu i na Lazu. Načelnik Josip Milički napomenuo je da su sve trase uvrštene u prostorni plan, a kada za to dođe vrijeme napravit će se izračuni koja je trasa najbolja. Također načelnik Milički se osvrnuo i na prijedlog da se na odlagalištu otpada u Tugonici markira pozicija za kazetu za azbest, izrazivši protivljenje toj ideji, što je već i proslijeđeno predlagaču. Vijeće je bilo jednoglasno i po pitanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Pušlek. I u narednom mandatu od 4 godine ravnateljica će biti Jadranka Pezić, koja se jedina i javila na natječaj i ponudila program za novo mandatno razdoblje.

Skip to content