Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

U srijedu 30. rujna održana je 25. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Jednoglasno je prihvaćena II Izmjena proračuna Općine za 2015. godinu. Ovom izmjenom proračun je povećan za 535.500,00 kn, pa novi proračun iznosi 14.452.000,00. Prihodi poslovanja odnose se na povećanje slijedećih prihoda:

-pomoći izvanproračunskih korisnika– 90.000,00

-prihodi od imovine -120.000,00

-upravne i administrativne pristojbe – 20.000,00

-komunalni doprinosi i naknade -185.600,00

-prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – vlastiti prihodi -120.000,00

-prihodi od poreza -100,00

UKUPNO =535.500,00

Navedene korekcije prihoda bile su potrebne iz razloga što su prihodi ostvareni u momentu izrade II izmjene više od plana. Shodno tome došlo je do određenih preraspodjela i na rashodovnoj strani. Povećana su sredstva za redovni rad jedinstvenog upravnog odjela – povećanje za 40.500,00 kn, zatim za Upravljanje komunalnom infrastrukturom -povećanje za 141.000,00 kn. Za Održavanje objekata i uređaja komunalne Infrastrukture ukupno je došlo do smanjenja za 65.000,00 kn, a za Izgradnju objekata i uređaja komunalne Infrastrukture došlo je do povećanja za 94.800,00 kn. Od nešto većih promjena izdvojimo i Program turističkih događanja – povećanje za 162.000,00 kn. Program predškolskog odgoja doživio je povećanje za 30.000,00 kn, a za Program u osnovnom školstvu povećanje je 117.000,00 kn. Također za 43.900,00 kn povećana su sredstva za Promicanje kulture.

Također prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Marija Bistrica, i to u dijelu prilagodbe osnivanju komunalnog poduzeća. Za razliku od većine slučajeva, u kojima čelnik Općine ili Grada sam odlučuje o mnogim važnim pitanjima, u Mariji Bistrici je predviđeno da skupštinu društva čine i vijećnici Općine, pa je u skladu s tim Statut Općine pretrpio neke izmjene. Vijeće je donijelo i odluke o isključenju nekretnina iz javnog dobra u Selnici, Podgrađu i Tugonici, za potrebe izgradnje brze ceste. Naime, prema novom zakonu Općina neće moći dobiti sredstva za zemljište u njenom vlasništvu, kada je u pitanju izgradnja ceste. Također, moglo se čuti da se privatnim vlasnicima nude za otkup zemljišta puno niži iznosi, u odnosu na otkup zemlje na području Zaboka i Bedekovčine, na početku izgradnje, pa je na inicijativu Predsjednika Vijeća Teodora Švaljeka, Vijeće jednoglasno donijelo odluku da se uputi dopis Hrvatskim cestama i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, a na znanje i županu i predsjednici skupštine KZŽ-e, u kojem će se tražiti objašnjenje i razlozi za ovakvo postupanje.

Skip to content