Održana 30. sjednica Općinskog Vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 30. ožujka održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu bilo je čak 37 točaka. Jedna od točaka bila je i Izvješće o radu načelnika za drugih 6 mjeseci prošle godine. U njemu se po temama načelnik Josip Milički osvrnuo na sve odrađeno u tom periodu. Na početku izvješća podsjetio je da je nastavak globalne epidemije izazvane virusom COVID-19 i u drugoj polovici 2020. godine značajno utjecao na uobičajeni ritam života na koji smo navikli. ”Stroga epidemiološka pravila su dodatno stupila na snagu krajem studenoga. Slijedom navedenog, stožer Civilne zaštite Općine Marija Bistrica bio je dužan provoditi propisane mjere i uredbe na području naše Općine te vršiti kontrolu primjene istih. Dječji vrtić „Pušlek“ sukladno uredbom ponovno je počeo s radom 12. 05. 2020. godine i nije bilo izvanrednog zatvaranja zbog korona virusa do kraja godine. Ugostiteljski objekti nakon otvaranja 11. 05. 2020. godine ponovno su uredbom zatvoreni 27. 11. i nisu radili do kraja 2020. godine. Stožer CZ Marije Bistrice je provodio nadzor provedbe mjera zaštite od korona virusa i svakodnevno dostavlja svoja izvješća prema Stožeru CZ KZŽ. U svibnju 2020. godine je na općinskom vijeću donijeta odluka kojom će se obveznicima plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti obračunati komunalnu naknada razmjerno razdoblju kada su obavljali svoju djelatnost, na temelju zahtjeva korisnika, a sve zbog činjenice da su mnoge pravne osobe jedno vrijeme, zbog epidemioloških mjera, morale biti zatvorene. Na istom principu je donijeta i Odluka vezana za plaćanje poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina. Na sličan način, ali u domeni načelnika, a ne općinskog vijeća, uređena je i naplata za javne površine – tržni prostor za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. Navedene mjere su se sukladno odlukama i provele.” – stoji u izvješću načelnika, koje u nastavku prenosimo u cijelosti.

  1. PRIRODNA NEPOGODA – POTRES

Nakon potresa 22. ožujka 2020. godine područje Općine Marija Bistrica dana 29. prosinca 2020. godine oko 12:30 sati zadesio je novi potres, jačine 6,2 stupnja po Richterovoj ljestvici s epicentrom 3 km jugozapadno od grada Petrinje, pri čemu je ponovno nastala šteta na stambenim, gospodarskim, sakralnim i kulturnim objektima. Zbog jačine potresa nastala je šteta na 27 objekata, od čega su 22 štete nastale na stambenim objektima, stradala je područna škola u Poljanici Bistričkoj kao i rezervoar mjesnog vodovoda Marija Bistrica „Cerine“. Štete nastale od prirodne nepogode potresa utvrđene su u svim naseljima Općine Marija Bistrica. Izvorni proračun Općine Marija Bistrica za 2020. godinu iznosi 13.194.423,54 kuna, a prva procjena štete na građevinama iznosi 3.762.876,20 kuna, što prelazi 20 % izvornih prihoda Općine Marija Bistrica. Sukladno članku 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19), a obzirom da su ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavka 4. istog Zakona, županu Krapinsko zagorske županije je upućen prijedlog za proglašenje prirodne nepogode potresa na području općine Marija Bistrica.

III. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za nastavak radova na vodovodnom sustavu Hum Bistrički osigurali smo sufinanciranje projekta preko Hrvatskih voda u iznosu od 760.000 kuna. Nositelj investicije je Zagorski vodovod. Početkom 2021. je u planu je izgradnja crpne stanice iz smjera Podgrađa i opskrbnog voda do novoizgrađene vodospreme Hum Bistrički (Marija Magdalena) kapaciteta 100 m3. Za vodoopskrbni sustav Laz su izvedeni radovi na prvoj fazi izgradnje vodoopskrbnog sustava kojim se izvorište Oštri Hum spojio na magistralni vod koji je položen u trup državne ceste D29. Vrijednost investicije je iznosila 1,3 mil. kuna, a sredstva su u 80% osigurana preko Hrvatskih voda. Navedenim projektom su se na vodoopskrbnu mrežu priključili novi potrošači uz D 29. Nositelj investicije je Zagorski vodovod. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Nakon što je u potresu 22. ožujka oštećeno izvorište Stupa preko kojega se opskrbljuje stanovništvo naselja Marija Bistrica i za sanaciju štete je potrebno osigurati oko 940.000 kuna, u potresu 29. prosinca je oštećena i vodosprema Cerine za koju utvrđujemo stupanj oštećenja. Tijekom godine rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima smanjena izdašnost izvora, voda se i dalje po potrebi razvozi autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi. Krajem lipnja je održana prezentacija projekta Aglomeracije Zlatar, kojem je nositelj Zagorski vodovod, te su predstavljeni odabrani izvođači za provedbu projekta. Glavni izvođač radova je CGP d.d. Novo Mesto, Riko d.o.o. Ljubljana i Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica. Na području Općine Marija Bistrica u planu je izgradnja 16,250 metara kolektora, 6 crpnih stanica i 1 preljev. Ukupna investicija u izgradnju kolektora Faze I i Faze II Aglomeracije Zlatar na području općine Marija Bistrica iznosi 25.399.500,00 kn. očetak radova je najavljen za rujan 2020., a završetak radova do sredine 2023. godine. Međutim, došlo je do ozbiljnog kašnjenja radova te se utvrđuje uzrok istoga.

  1. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Hrvatske ceste projektiraju kružni tok na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). U sklopu projekta se planira i izgraditi javna rasvjeta koja nedostaje, u dužini 900 metara, uz postojeću obilaznicu. Trenutno je postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno otkup zemljišta za planirani projekt kružnog toka. Krajem listopada završeni su radovi na rekonstrukciji, odnosno izgradnji novoga mosta na državnoj cesti D29 kod Tehnomehanike. Osim izgradnje novoga mosta, u dogovoru s Hrvatskim cestama, rekonstruirala se i ulica na navedenoj dionici u dužini od 250 metara. Vrijednost radova je iznosila 2 mil. kuna. Županijske ceste KZŽ su izvršile rekonstrukciju ŽC 2204 Poljanica Bistrička u dužini 1.200 metara te ŽC 22078 Selnica u dužini 1.000 metara. U Globočecu na ŽC 2221 u izvršena je sanacija klizišta vrijednosti 1.2 mil. kuna, dok se za klizište na ŽC 2204 Poljanica isprojektirao projekt sanacije koje je u planu izvršenja slijedeće godine. Tijekom rujna izvršena su asfaltiranja nerazvrstanih cesta (NC-1-031- Poljanica Habazini, NC-1-038 – Poljanica Gleci, NC-1-119 Marija Bistrica Kolodvorska-Klaužer, NC-1-098 Selnica Srebačići, NC-1-130 Behek, NC-1-134 Pristup hotelu i nogostup). Radove je izveo Kolnik d.o.o. Marija Bistrica i vrijednost istih iznosi 400.940,74 kuna od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenje sufinanciralo projekt s 90.084,00 kuna. U prosincu 2020. smo prijavili na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU projekt Sanacije-modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine Marija Bistrica procijenjene vrijednosti 651.008,60 kuna (radovi: 623.508,60 kuna i nadzor 27.500,00 kuna). Rezultate natječaja očekujemo početkom 2021. godine. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i sanirala su se oštećenja asfaltiranih cesta, vršili iskopi i čišćenja odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Izvršili smo i malčanje bankina za sve nerazvrstane ceste na području Općine. Tijekom rujna završena je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Selnica NC-1-098 Krajačići-Srebačići-Gajski-Škvorci. Izvođač radova je bila Vodoprivreda-zagorje d.o.o.. Investicija je iznosila ukupno 902.101,20 kuna, od čega su Hrvatske vode projekt sufinancirale s iznosom od 541.260,72 kune. Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju klizišta Kuki u Globočecu, a procijenjena vrijednost sanacije iznosi 1,5 mil. kuna. Projekt je prijavljen za sufinanciranje na natječaj Hrvatskih voda jer svojim izvornim sredstvima isto nismo u mogućnosti izvesti. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

  1. TURIZAM I TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Nažalost, zbog korona virusa i mjera koje su bile i još uvije su na snazi, veliki dio predviđenih manifestacija je otkazan. Međutim, unatoč navedenome, tijekom cijele 2020. godine TZ općine Marija Bistrica pokrenula je nekoliko novih i realizirala već prije započete projekte. Turistička zajednica općine Marija Bistrica, u želji izgradnje pozitivne slike tržišta za vrijeme epidemije te olakšanja distribucije proizvoda, pokrenula je inicijativu besplatne promocije svih OPG-ova s područja Općine Marija Bistrica na web stranici. Turistička zajednica općine Marija Bistrica u suradnji sa Svetištem Majke Božje Bistričke pokrenula je projekt Interaktivne virtualne šetnje Marija Bistrica. Interaktivni razgled Svetišta i kulturnih znamenitosti Marije Bistrice u 360 stupnjeva. Kako već u planovima TZO Marija Bistrica imamo izradu predimenzioniranih drvenih igračaka, logičan slijed je da istu pozornost posvetimo i licitarstvu koje se također nalazi na UNESCO popisu Svjetske nematerijalne baštine. Ciljevi projekta „Srca dobrodošlice“ su izražavanje dobrodošlice svim posjetiteljima i hodočasnicima koji dolaze u Mariju Bistricu iz svih glavnih pravaca kao prvi doticaj s kulturnom baštinom Marije Bistrice. Znakove dobrodošlice izradio je Josip Fijan koji se bavi izradom dječjih drvenih igračaka i koji je već napravio nekoliko predimenzioniranih igračaka. Izrađena su 5 srca dobrodošlice koja će se postaviti na glavnim ulazima u općinu. Srca su veličine 1,50 x 1,70 metara, izrađena od poliesterskih vlakana i postavljena na postolje od željeza. Oslikana su u tradicionalnim motivima licitarskih srca. Sredstva uložena u srca ostvarena su u projektu ROK4, čiji je glavni cilj bio približiti kulturnu baštinu, te se ovim ulaganjem zaokružuje ciklus očuvanja baštine. Iako je većina manifestacija otkazana zbog poštivanja epidemioloških mjera, već tradicionalne Biciklijade 4 kapelice i Biciklijada Selnica Gusakovec su uspješno održane. Ove je godine trebala biti održana tradicionalna 10. po redu manifestacija Advent u Mariji Bistrici. No, otkazani su svi događaji koji su privlačili veliki broj posjetitelja, poput Dočeka u podne, Noći svjetla, Bistričkog (do)ručka i sl. Za ovogodišnji Advent uložena su minimalna sredstva kojima su se uredili prostori na glavnom bistričkom trgu i Zagrebačkoj ulici kako bi se održao ugođaj najljepšeg doba u godini. Na društvenim mrežama su na dnevnoj bazi objavljivane fotografije i filmovi iz arhive TZO Marija Bistrica kako bi se i na taj način zadržao duh Adventa. Početkom 2020. se aktivno sudjelovalo u prijavama na razne natječaje HTZ-a, MINT-a, TZ KZŽ-a te KZŽ-a no zbog epidemije i relokacije sredstava natječaji su stavljeni van snage. Važno je napomenuti da je sukladno Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu, u siječnju je isplaćeno 120.000,00 kuna račun TZO Marija Bistrica. U 2020. godini u smještajnim objektima ostvareno je ukupno 6.382 noćenja, te 3.517 dolazaka, a 2019. godini u smještajnim objektima ostvareno je ukupno 22.106 noćenja, te 21.066 dolazaka, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje za 15.724 noćenja te 17.549 dolazaka. U 2020. godini Mariju Bistricu posjetilo je 282.700 turista, od čega je 30.500 stranaca. U 2019. godini ta brojka iznosila je 971.250 turista, od čega je 125.900 stranaca. Ovaj značajni pad broja turista od ukupno 70,89 % utjecao je negativno na sve turističke i ugostiteljske aktivnosti u Mariji Bistrici. No, 2020. godina imala je i svojih pozitivnih trenutaka tako da su na području općine s radom započele kuća za odmor „OLD VILLAGE“ Marija Bistrica, kuća za odmor „CESARICA“ te kuća za odmor „VILLA IMPERIALIS“.

  1. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Dana 11. prosinca 2020. godine Općina Marija Bistrica je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dobila Odluku o isplati sredstava po 1. Zahtjevu za isplatu i to u iznosu od 2.235.778,31 kn te je s iznosom predujma koji je isplaćen još u ožujku 2020. godine Općini do sada ukupno isplaćeno 5.955.528,31 kn (od ukupno odobrenih 7.439.500,00 kn). Međufinanciranje od dospijeća obveza po projektu do priljeva sredstava sufinanciranja financira se putem kratkoročnog kredita Zagrebačke banke d.d. Radovi i veći dio opremanja (dio koji se financira iz projekta) su završili u prosincu 2020. godine. Dana 16. prosinca 2020. godine predan je Zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole. Premda sljedeće informacije ne spadaju u izvještajno razdoblje, s obzirom na to da je riječ o jednom o najvažnijih općinskih kapitalnih projekata, ovim putem još dajem informaciju da je 22. siječnja 2021. godine obavljen tehnički pregled, a 12. veljače 2021. godine izdana je Uporabna dozvola. Dana 19. veljače 2021. godine izvršena je primopredaja objekta. Nakon toga ravnateljica dječjeg vrtića odradila je dobivanje svih potrebnih akata i dozvola za rad sa svoje strane. Dana 22. ožujka 2021. godine preseljena su djeca iz starog objekta u novi objekt (svi osim predškolaca), a nakon blagdana Uskrsa u novi objekt će stići i novoupisana djeca. Svečano „formalno“ otvorenje planira se nakon blagdana Uskrsa.

VII. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju groblja u Mariji Bistrici između Općine Marija Bistrica i MDG Građevinar d.o.o. potpisan je 10. lipnja 2020. godine na rok od 18 mjeseci od uvođenja u posao. Do 31. prosinca 2020. godine ukupno je bilo izdano 5 privremenih situacija na iznos od 1.979.470,08 kn. Dana 30. rujna 2020. godine u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju poslan je 2. dio Zahtjeva za potporu. Predmetni dio Zahtjeva za potporu se šalje najkasnije 1 godinu nakon potpisa Ugovora o financiranju, a nakon odrađenih svih postupaka nabave i potpisanih ugovora s izvođačima i dobavljačima. Nakon predaje 2. Zahtjeva za potporu Agencija provjerava sve odrađene postupke nabave. Dana 2. prosinca 2020. godine Općina je zaprimila Odluku o dodjeli sredstava u punom iznosu od 5.911.768,54 kn što znači da je Općina prvu kontrolu provedbe projekta prošla bez utvrđenih nepravilnosti.

VIII. ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Što se tiče projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica“, radovi na reciklažnom dvorištu su završeni te je 1. lipnja 2020. godine odrađen tehnički pregled. Dana 19. lipnja 2020. godine izdana je uporabna dozvola, a na isti dan je odrađena i primopredaja objekta. Dana 13. srpnja 2020. godine ovjerena je Okončana situacija na ukupni iznos radova od 3.731.466,50 kn s PDV-om što je iznos s ostvarenom uštedom od oko čak 100.000,00 kn s PDV-om, u odnosu na ugovoreni iznos. Reciklažno dvorište Marija Bistrica svečano je otvoreno 11. rujna 2020. godine, a tijekom mjeseca rujna odrađene su preostale aktivnosti iz projekta, uglavnom informativno-edukativne te one vezane za vidljivost. Provedba projekta je službeno završena 25. rujna 2020. godine. Tijekom mjeseca siječnja 2021. godine odobrena su završna izvješća po projektu te je zaključeno da je projekt uspješno priveden kraju i to s visokom učinkovitošću u povlačenju bespovratnih sredstava EU. Do kraja 2020. godine je kroz reciklažno dvorište prikupljeno više od 13 tona otpada.

IX. KREDITNA ZADUŽENJA

U ovom trenutku Općina Marija Bistrica ima sljedeća kreditna zaduženja:

– dugoročni kredit na 10 godina za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.500.000,00 kn (svoj udio u projektu); iskorišten je do kraja, otplata kreće u svibnju 2021. godine, iz sredstava proračuna Općine Marija Bistrica.

– kratkoročni kredit na 1 godinu za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.000.000,00 kn zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava, iskorišteno je otprilike pola iznosa, već je vraćeno 1.292.254,44 kn iz dodijeljenih bespovratnih sredstava. Predmetni kredit će se u ukupnom iznosu vratiti iz bespovratnih sredstava.

– 11. studenog 2020. godine potpisan je dugoročni kredit na 10 godina za projekt Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom u iznosu 7.000.000,00 kn, i to za svoj udio u projektu (4.000.000,00 kn) i zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava (3.000.000,00 kn). Iznos za svoj udio u projektu otplaćivat će se kroz 10 godina iz proračuna Općine Marija Bistrica, a iznos za usklađivanje priljeva i odljeva sredstava otplaćivat će se odmah po dobivanju bespovratnih sredstava.

– kratkoročni kredit koji je bio odobren na 1 godinu za projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Marija Bistrica u iznosu od 3.400.000,00 kn, a zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava, je u potpunosti otplaćen.

– zbog brojnih investicija i projekata te nepredvidivog ritma priljeva i odljeva sredstava Općini je odobren okvirni kredit po transakcijskom računu, tzv. „minus“ od 600.000,00 kuna, ali do sada nije bilo potrebe isti koristiti. Za napomenuti je da je u prosincu 2020. godine Općina prijavila 3 svoja projekta (reciklažno, vrtić i groblje i mrtvačnica) na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektima. Rezultati natječaja još uvijek nisu objavljeni. Ukoliko bi nam se odobrila tražena sredstva, a to bi bilo maksimalno 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima, to bi uvelike doprinijelo bržem vraćanju dijela kreditnih sredstava i oslobađanje proračunskih sredstava za nove investicije.

X. OSTALO

Mjesnim odborima su u proračunu za 2020. godini na raspolaganju sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. Odrađena je nabava za projekt „Rekonstrukcija Trga pape Ivana Pavla II u Mariji Bistrici” i to za opločenje. Uskoro bi trebali započeti radovi. Još se treba odraditi ponovljeni postupak nabave za rasvjetu. Projekt je sufinanciran iz mjere 19.2 – Provedba LRS – 7.4.1 – LAG. Općina Marija Bistrica je 24. travnja 2020. godine dobila Odluku o rezultatima administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom je definiran procijenjeni iznos potpore od 148.250,00 kuna. Lijepa Bistrica d.o.o. se dana 15. travnja 2020. godine prijavila na natječaj za Nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada te je prema brzini prijave zauzela respektabilno 11. mjesto u odnosu na sve prijavitelje iz cijele Republike Hrvatske. Dana 3. rujna 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je odobreno sufinanciranje nabavke 2 komunalna vozila, edukativnih materijala te promidžbe i vidljivosti s 85% prihvatljivih troškova, tj. od 1.429.675,00 kuna EU će sufinancirati 1.215.223,75 kn. Početkom 2021. godine je uspješno odrađena javna nabava 2 komunalna vozila putem financijskog leasing-a, a isporuka predmetnih vozila planirana je u prvom tromjesečju 2021. godine. Projekt će trajati najkasnije do 9. srpnja 2023. godine, pa tako i otplata financijskog leasinga i ostale aktivnosti (informativno – edukativne i aktivnosti vezane za vidljivost). Pogoni bivše Tehnomehanike su nakon darivanja općini Marija Bistrica od strane Vlade RH upisani kao takvi u zemljišne knjige. Tijekom rujna je završena izrada geodetske situacije stvarnog stanja kao i analiza legalnosti zgrada kompleksa bivše Tehnomehanike. Također smo pokrenuli pregovore oko izrade studije pred-izvodljivosti koja se odnosi na razvoj poduzetničke zone bivše Tehnomehanike, a sve u svrhu stavljanja u funkciju navedenoga kompleksa, odnosno da se što prije pokrene poduzetnička aktivnost. Općina Marija Bistrica je ušla u pilot projekt E-central kojem je nositelj REGEA-a, a navedenim se preko EU fondova izradio Komparator troškova javnog sektora za projekt „JPP projekt OŠ Marija Bistrica“. Navedeni projekt je prezentiran u rujnu 2020. godine. Projektom je obuhvaćena izgradnja školskih prostora OŠ Marija Bistrica iz područja obrazovanja po ugovornom obliku JPP-a. Planirana je izgradnja nove građevine škole, aneksa glazbene škole i izgradnja nove trodijelne školsko-sportske dvorane, opremanje i uređenje okoliša. Projekt se planira izgraditi na površini od 23.808 m2 koji je u vlasništvu općine Marija Bistrica i za navedeni prostor je PPU općine usklađen planiranom projektu. U prvoj polovici 2020. odrađeni su natječaji vezani uz komunalne poslove i to: Održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica, Održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta te Koncesija za obavljanje dimnjačarskih radova dok je u drugoj polovici 2020. odrađen natječaj za Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – zimska služba. Također je odrađena preventivna sustavna deratizacija na području Općine Marija Bistrica u vrijednosti od 42.957,50 kuna s PDV-om. Potpisani su ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Radom za zajednicu i sebe (javni radovi) kroz natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno je 4 osoba. Za opremanje Doma kulture preostalim sjedalicama (300 kom) Općini je od strane Ministarstva kulture odobreno 250.000,00 kuna. Odrađena je javna nabava te je potpisan ugovor s dobavljačem Černelić d.o.o. Sjedalice su isporučene u prosincu 2020. godine te je time do kraja opremljeno gledalište Doma kulture. U rujnu 2020. godine na natječaj Ministarstva kulture prijavljena su još 2 projekta, jedan za digitalizaciju Doma kulture, a drugi za ugradnju lifta u prostor knjižnice. Rezultati natječaja još uvijek nisu objavljeni. 2020. godini je za 28 učenički i 20 studentski stipendija za školovanje isplaćeno 187.000,00 kuna, iznos subvencije za prijevoz učenika i studenata iznosio je 164.861,72 kune, sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima u ukupnom iznosu od 9.601,39 kuna, sufinanciranje boravka 20-tero djece u vrtićima izvan naše općine iznosio je 199.545,00 kuna, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je i dalje na snazi Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Za sve navedeno iz proračunu su isplaćena sredstva u iznosu od 912.549,77 kuna. Program „Pomoć u kući starijim osobama“ se i dalje provodi, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine isplaćuju se sve zakonski propisane obveze. Nastavljen je program MIPOS zajedno s 16 gradova i općina s područja KZŽ prijavom na natječaj MIPOS II vrijedan 4.828.660,60 kuna. Preko projekta MIPOS se zapošljavaju ženske osobe preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima, a među zaposlenim osobama se nalaze i osobe s područja Općine Marija Bistrica. U sklopu Urbane aglomeracije Zagreb čiji smo član, prijavili smo se zajedno s partnerima na natječaj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom SUPERSTAR vrijednosti 1.655.520,00 kuna. Projekt je namijenjen skrbi invalidnih osoba te starijih osoba društva. Također smo u partnerstvu na EU projektu ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području za koji je odobreno 1.857.319,59 kuna uz 100% intenziteta potpore, a nositelj projekta je udruga Fenix iz Oroslavja. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Za navedenu stavku programa u 2020. je isplaćeno 61.305,88 kuna. Tekuće donacije za dječji vrtić u iznosu od 1.194.000 kuna, za Općinsku knjižnicu i čitaonicu iznos od 341.876,48 kuna, Vatrogasnu zajednicu općine Marija Bistrica 477.000 kuna, Javnu vatrogasnu postrojbu 150.257,57 kuna, Crveni križ 56.442,97 kuna, TZ Marije Bistrice 350.532,10 kuna i radio Marija Bistrica 140.000,00 kuna su uredno isplaćene. Za kulturno umjetnička društva je isplaćeno 159.000,00 kuna, športskoj zajednici je isplaćeno 170.544,19 kuna te ostalim društvima i udrugama koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, je isplaćeno 15.200 kuna. Činjenica je da su pokrivene sve potrebe udruga i društava te da im je omogućen nesmetan rad. Općina također pomaže udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje i uredno iskazuje potporu u projektima i Pismima namjere. Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u proteklom razdoblju čime i dalje nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora naših stanovnika upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu, socijalu, predškolski i školski odgoj te kroz podršku projektima naših udruga i ostalih institucija civilnog društva. Svakako valja napomenuti da je većina kapitalnih projekata kao i dio manjih projekata realiziran preko EU fondova. Vrijednost tih projekata premašuje godišnji proračun Općine Marija Bistrica i realizaciju istih bi bilo nemoguće izvesti bez sufinanciranja EU fondova. Također, smatram da smo spremno odgovorili na uistinu velike izazove poput koronavirusa i potresa i da znanjem, zajedništvom i vizijom možemo i dalje raditi na boljitku naše Općine Marije Bistrice.

Proračunski prihodi u 2020. rekordnih 26.894.968,50 kn

Također, na Sjednici prihvaćen je i Izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu zajedno sa svim pripadajućim planovima i programima. Ukupno izvršenje proračuna za 2020.godinu sa proračunskim korisnicima na prihodovnoj strani iznosi 26.894.968,50 kn, a na rashodovnoj 28.899.179,90 kn, pa je razlika 2.004.211,40 kn u korist rashoda. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 93,17%% ili 8.398.405,72 kn, Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 506.381,73 kn ili 75,02%. Porez na robu i usluge (porez na tvrtku i porez na potrošnju) u iznosu 141.099,41kn ili 52,26%. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna iznose 6.579.094,24 kuna, od čega izravno Općini 6.488.129,24 kn, i to iz županijskog proračuna 30.450,00 kn za drva ogrjevna, 24.375,00 kn projektna dokumentacija za sanaciju klizišta i 50.000,00 kn sanacija štete uzrokovane potresom. Tu su i tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-refundacija naknade za javne radove i naknade za stručno osposobljavanje -124.981,16 kn. Najveći iznosi u 2020. godini stigli su kroz kapitalne pomoći i to Ministarstva kulture 250.000,00 kn za uređenje Doma kulture, Ministarstva graditeljstva-90.084,00 kn za sufinanciranje uređenja nerazvrstanih cesta, Hrvatskih voda –541.272,73 kn za sufinanciranje sanacije klizišta na području općine, a od EU sredstava kapitalne pomoći za provedbu EU projekata 332.259,16 kn primljeni predujam za izgradnju dječjeg vrtića, 3.052.317,73 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta i uvođenje programa za e-račun, 109.587,50 kn za EU projekt WI-FI4EU i dodatnih 1.882.801,96 kn za izgradnju dječjeg vrtića. Prihodi od imovine ostvareni su 93,84% ili 1.584.225,93 kn, a odnose se na zakup nekretnina, ekološku rentu, najam tržnog prostora, naplata parkirnih karata i naknadu za legalizaciju neprijavljenih objekata. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 87,15 % ili 1.963.622,32 kuna a odnose se na sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta, doprinose za šume, te ostali nespomenuti prihodi. Komunalna naknada i komunalni doprinos ostvareni su 98,57% odnosno 1.55.025,09 kn. Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti odnosi se na naplatu potrošnje vode i grobne naknade. Naplatom ovih prihoda ukupno je ostvareno 81,46%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.700,00 kuna a odnosi se na otplatu stanova nad kojima postoji stanarsko pravo. Tu su i primici od financijske imovine i zaduživanja –kredit za izgradnju reciklažnog dvorišta u iznosu 2.065.631,39 kn- dio kratkoročnog kredita, i dio dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu 4.433.489,95 kn. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 28.899.179,90 kuna ili 78,72% u odnosu na plan i to rashodi poslovanja u iznosu 13.275.704,85 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.634.576,52 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova 2.988.898,53 kuna. Izdvajamo rashode za građevinske objekte u iznosu od 10.315.589,20 kn.

I. izmjena proračun za 2021. digla na skoro 42,5 mil. kuna

Nakon izvršenja proračuna za prošlu godinu prihvaćena je i I. Izmjena i dopuna proračuna za 2021. god., također sa svim pripadajućim planovima i programima. U općem djelu Proračuna povećali su se prihodi i primici u iznosu 6.606.364,81 kuna te su u istom iznosu povećani rashodi i izdaci. Tako Proračun za 2021. godinu prema I. izmjeni iznosi 42.456.006,61 kn. Na prihodovnoj strani povećani su prihodi od poreza za 637.281,00 kn, namjenski primici od zaduživanja 1.511.000,00 kn, pomoći iz EU i državnog proračuna 3.624.335,50 kn, prihodi po posebnim propisima 211.609,20 kn i ostali prihodi, 20.000,00 kn. Prihodi od poreza i prihodi po posebnim propisima (komunalna naknada i parkiranje) povećani su uzimajući u obzir izvršenje istih u 2020. godini. Pomoći iz EU i državnog proračuna povećane su u ukupnom iznosu od 3.624.335,50 kn, a najvećim dijelom se odnose na kapitalnu pomoć EU za projekt izgradnje dječjeg vrtića „Pušlek“ (3.142.675,00) i pomoći iz državnog proračuna za izgradnju nogostupa ŽC 22221 u Globočecu. Namjenski prihodi od zaduživanja (1.511.000,00 kn) obuhvaćaju preostali dio po odobrenom kratkoročnom kreditu za novi dječji vrtić. U posebnom djelu Proračuna rashodi su povećani u iznosu od 6.606.364,81 kn, a korekcije unutar programa obuhvaćaju Redovni rad jedinstvenog upravnog odjela – povećanje za 3.039.000,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje intelektualnih usluga u iznosu od 39.000,00 kn te otplate kratkoročnog kredita za izgradnju Dječjeg vrtića „Pušlek“, u iznosu od 3.000.000,00 kn. Izdvajamo i povećanje za 2.879.766,50 kn u programu izgradnja objekata i uređaja komunalne Infrastrukture. Najviše otpada na povećanje sredstava za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, u iznosu od 1.520.250,00 i izgradnja nogostupa povećanje za 691.500,00 kn.

Plana razvoja Općine 2021. – 2027.

Vijeće je donijelo i Odluku o izradi Plana razvoja Općine 2021. – 2027., kojom se daje suglasnost za izradu temeljnog strateškog i razvojnog dokumenta Općine Marija Bistrica za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Planom razvoja Općine Marija Bistrica 2021.- 2027. godine treba definirati optimalne razvojne pravce Općine uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja njenog područja i okruženja. Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom su prije svega: analizirati postojeće stanje te definirati ciljeve, prioritete i mjere budućeg održivog razvoja; utvrditi lokalne potrebe te omogućiti povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te europskim prioritetima; stvoriti uvjete za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala; stvoriti podlogu za pripremu i apliciranje projekata prema EU fondovima i drugim izvorima financiranja; stvoriti podlogu za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih sektora, te iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva; stvoriti uvjete za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja prirodnim resursima te zaštite okoliša; potencijalnim investitorima dati uvid u plan zajednice u koju želi ulagati. Plan treba biti izrađen u skladu s relevantnom metodologijom te biti usklađena sa strateškim i planskim dokumentima višeg reda (županijski, nacionalni, EU). U izradi Plana uz djelatnike Općine i Turističke zajednice općine Marija Bistrica, aktivno će se uključiti i predstavnici gospodarskog i društvenog sektora. Nadalje, donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Pušlek Marija Bistrica, a koja je pretrpjela određene promjene, s obzirom na otvaranje novog vrtića i zapošljavanje novih djelatnika. Vijeće je donijelo i nekoliko zakonski potrebnih odluka vezanih uz gospodarenja otpadom. To su Odluka o prihvaćanju izvješća i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu, Odluka o prihvaćanju izvješća i Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu, Odluka o prihvaćanju izvješća i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada za 2020. godinu i Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije. Vijeće je donijelo i Statut Općine kojim se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Marija Bistrica, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Marija Bistrica, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Marija Bistrica. Vijeće je donijelo i Odluku o osnivanju vlastitog pogona radi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i uslužne komunalne djelatnosti usluge ukopa, odnosno poslova uprave groblja na području Općine Marija Bistrica. Uz odluku je donijet i Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona. I na samom kraju sjednice Vijeće je donijelo Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica, te Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica. Planove je izradila tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s Općinom, a promjene se odnose na izmjene u ukupno 7 članaka Izmjena i dopuna Prostornog plana i 5 članaka Izmjena i dopuna Urbanističkog plana. Bila je ovo zadnja sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica prije raspuštanja ovog saziva.

Skip to content