Osobna iskaznica projekta – sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u općini Marija Bistrica – Rubenov breg

Projektom će se sanirati klizišta u zoni postojeće prometnice te rekonstrukciju zahvaćenog područja kolničke konstrukcije jer se zbog učinka potresa dijelom prometnice ne može sigurno prometovati. Na predmetnoj lokaciji postoje oštećenja u trupu prometnice te klizanje terena s jedne strane prometnice. Vidljivo je da je klizanje terena postojalo i prije potresa, ali je potres dodatno narušio stanje prometnice te povećao oštećenja do nivoa da se dijelom prometnice ne može sigurno prometovati.

Ovom operacijom će se osigurati stabilnost tla, odnosno spriječiti daljnja erozija tla te oštećenje okolne infrastrukture na predmetnim lokacijama.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTAOpćina Marija Bistrica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA672.650,00 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA672.650,00 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE28.12.2020.-15.05.2023.
AKTIVNOSTIRUBENOV BREG
– Izrada projektno – tehničke dokumentacije
– Izvedba radova
– Stručni nadzor
Projekt se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, iz FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE.

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr    

https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

e-mail: javnipoziv2@mingor.hr

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

49 246 Marija Bistrica

e-mail: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr

Dokumenti:

Osobna iskaznica projekta

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content